Kirje Väyryselle Haitin velkojen mitätöimiseksi

Arvoisa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen,

Haitin maanjäristys on järkyttänyt meitä kaikkia. Attac ry ja Changemaker ovat ilolla panneet merkille, että Suomi on muiden avunantajamaiden joukossa reagoinut nopeasti hätäapurahoituksen myöntämisessä. Kuitenkin tahdomme ilmaista huolemme Haitin taloudellisesta tilanteesta.

Maan huomattavien kansainvälisten velkojen mitätöinnin täytyy olla seuraava askel. Haitilla ei nykytilanteessa ole varaa maksaa velanhoitokuluja. Kansainvälisen yhteisön tulisikin a) mitätöidä kaikki Haitin kansainväliset velat, ja b) myöntää kaikki katastrofitilanteen vaatima rahoitus apuna lainan sijaan. Ilman näitä toimia Haitin jälleenrakennus vaikeutuu huomattavasti, ja luonnonkatastrofia uhkaa seurata entisestäänkin pahentunut taloudellinen katastrofi.

Haitin kansainvälisistä veloista on mitätöity 1,2 miljardia dollaria osana Maailmanpankin koordinoimaa HIPC-aloitetta. Vaikka aloitetta on mainostettu velkaongelman ratkaisuna, Haitilla on tänä päivänä ulkomaista velkaa 890 miljardia dollaria. Puolet tästä summasta on velkaa IMF:lle ja Latinalaisen Amerikan kehityspankille.

Näiden laitosten päätös mitätöidä tai olla mitätöimättä velkoja on täysin kansainvälisen yhteisön käsissä. Suomi on laitosten äänivaltainen jäsen.

Olisi kestämätöntä, jos Haiti joutuisi käyttämään erittäin vähäisiä ja jälleenrakennukseen kipeästi kaivattuja resursseja velanmaksuun. Koska maan tuotannollinen infrastruktuuri on tuhoutunut lähes kokonaan, resursseja jälleenrakennukseen tullaan tarvitsemaan vuosia nykyisen hätätilanteen rauhoittumisen jälkeen.

IMF on jo reagoinut Haitin katastrofiin myöntämällä 100 miljoonaa dollaria lainaa. Tällaiset avustukset olisi välttämätöntä nykytilanteessa myöntää lahjarahana.

Ilman maanjäristystäkin Haiti on ollut eräs maailman köyhimmistä maista.

Lisäksi maa on kärsinyt diktatuurista, ja on hyvin kyseenalaista, voidaanko kansalaisilta edes kansainvälisen lain perusteella olettaa vastuullisuutta kaikista valtion veloista. Maan velkojen mitätöinnille on moraaliset ja poliittiset perusteet, joiden painoarvo on nykytilanteessa lisääntynyt entisestään.

Kehotamme Suomea aktiivisuuteen kansainvälisten rahoituslaitosten sisällä, jotta Haitin velat mitätöidään kokonaan ja ehdoitta.

Ystävällisesti,

Changemaker
Attac

Lähetetty ministeri Väyryselle tammikuussa 2010