Changemakerin lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista

7.3.2014
Lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista

Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto kiittää mahdollisuudesta lausua kantansa luonnokseen hallituksen esitykseen ilmastolaiksi.

Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkoston mielestä on erityisen hienoa, että Suomi on nyt näin pitkällä ilmastolain valmistelussa. Meidän mielestämme Suomen tavoitteessa saada aikaan ilmastolaki on mahtavaa se, että tämä on yksi niistä hyvistä keinoista, joilla valtiomme voi todella osoittaa kantavansa globaalin vastuunsa. Changemaker on iloinen siitä, että Suomi on ilmastolain kanssa matkalla maailman kärkijoukkoon.

Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto kiittää myös siitä, että lakiluonnokseen on kirjattu päästövähennystavoite vuoteen 2050. Pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen vahvistaminen laissa antaa myös kansainväliselle yhteisölle selvän viestin, että Suomi ottaa ilmastokysymyksen tosissaan ja voi näin lisätä luottamusta myös kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.

Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto haluaa kuitenkin huomauttaa, että viimeisimmän ilmastotutkimuksen valossa 80 % päästövähennys vuoteen 2050 mennessä on riittämätön mikäli me haluamme pitää ilmastonmuutoksen alle kahdessa celsiusasteessa. Ilmastolakiin olisi kirjattava, että kokonaispäästöjä on vähennettävä vähintään 95 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Changemaker katsoo, että riittämättömät vähennykset ovat globaalin vastuun pakoilua. Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eli käytännössä kehitysmaiden asukkaat. Changemaker-verkosto vaatii, että ilmastolain säätämisessä ei unohtuisi Suomen vastuu toimia ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta ja koko maailman parhaaksi.

Changemaker-verkosto iloitsee siitä, että ilmastolain luonnoksessa on otettu huomioon ilmastotoimien vaikuttavuuden ja toteutumisen seuranta ilmastovuosikertomusten muodossa, sillä me näemme seurannan erityisen tärkeänä toimena niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Jotta seuranta toimisi läpinäkyvästi ja tehokkaasti, vaatii se kuitenkin taustalleen selvät tavoitteet ja suunnitelmat, joiden toteutumista seurata. Tämän takia ilmastolain pitäisi velvoittaa hallitus hyväksymään aikataulutettu päästövähennyspolku, josta kävisi ilmi, millaisia päästövähennyksiä kunakin vuonna tavoitellaan.

 

Elina Tyynelä
Puheenjohtaja
Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto

Tomi Järvinen
Kansainvälisen työn johtaja
Kirkon Ulkomaanapu