Changemaker: vientituet vaarantavat kehitysmaiden ruokaturvan

Kirkon Ulkomaanavun nuorten vaikuttamisverkosto Changemaker käynnisti kampanjan kehitysmaiden ruokaturvan parantamiseksi ja vaatii EU:n maatalouden vientitukien lakkauttamista.

Kampanja käynnistyi tomaattitempauksella lauantaina 17. huhtikuuta, Kansainvälisenä pienviljelijöiden taistelun päivänä. Tempauksen tunnuksena oleva tomaatti on yksi vientitukien avulla viedyistä tuotteista. Tempauksessa tanssivat ja laulavat tomaatit osoittivat mieltään vientitukia vastaan Kolmen Sepän aukiolla Helsingissä.

EU tukee vientituilla maatalouden ylituotannon kauppaamista kehitysmaihin. Changemakerin mukaan tuontituotteet syrjäyttävät paikallisten pienviljelijöiden elinkeinon vaarantaen ruokaturvan. Tuontituotteiden tuotot päätyvät ulkomaille eivätkä jää hyödyttämään kehitysmaiden kansantaloutta.

”Halvat tuontituotteet vievät pienviljelijöiltä elinkeinon. Jos kulutus kehitysmaissa suuntautuisi kotimaiseen tuotantoon, riippuvuus tuontiruoasta vähenisi ja köyhät eivät olisi niin alttiita maailmanlaajuiselle ruoan hinnanvaihtelulle. EU:n tulee luopua vientituista ja kehittää muita keinoja ruoan ylituotanto-ongelman ratkaisemiseen”, sanoo kampanjavastaava Marjo Tuovinen.

Vetoomuksella Changemaker lähestyy maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilaa vaatien Suomea edistämään EU:ssa vientituista luopumista ja puolustamaan kehitysmaiden oikeutta tukea omaa maataloustuotantoaan. Verkoston mukaan EU:n maataloustukijärjestelmän tavoitteena tulisi olla kannattava paikallinen ruoantuotanto ja ekologisesti kestävä lähiruoka meillä ja maailmalla.

YK:n arvion mukaan 1020 miljoonaa ihmistä maailmassa näkee nälkää. YK:n jäsenvaltiot asettivat vuonna 2000 tavoitteekseen puolittaa nälkäisten määrän vuoteen 2015 mennessä. Changemakerin mukaan tavoite on karannut käsistä, sillä nälän perimmäisiin syihin ei ole puututtu. Epäoikeudenmukainen maatalous- ja kauppapolitiikka on yksi näistä syistä.

Changemakerin tiedote 17.4.2010