Changemaker: epäoikeutettu velka globaalin oikeudenmukaisuuden esteenä

Kirkon Ulkomaanavun nuorten vaikuttamisverkosto Changemaker käynnisti lauantaina 5.3. Velan vangit -kampanjan Suomen Costa Ricalle myöntämän epäoikeutetun velan mitätöimiseksi. Changemaker vaatii, että Suomi myöntäisi vastuunsa tapauksessa, joka johti velan syntyyn.

Velan vangit -kampanja keskittyy niin kutsuttuun Proyecto Finlandia -tapaukseen, jossa Suomi tuki Instrumentarium-Medko Medicalin sairaalalaitevientiä Costa Ricaan korkotukiluotoilla vuosina 2001-2003. Velka on epäoikeutettua, sillä sairaalalaitteet osoittautuivat ylihintaisiksi ja tarpeettomiksi. Hanke kyseenalaistettiin jo ennakkoselvityksissä ja on tuomittu jälkeenpäin. Suomi ei ole kuitenkaan myöntänyt tehneensä hankkeessa virhettä.

Kehitysmaiden velkaongelma on yksi suurimmista esteistä globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumiselle. Velka osaltaan ylläpitää köyhyyttä maailmassa, sillä monet kehitysmaat joutuvat maksamaan velkaa takaisin enemmän kuin, mitä ne saavat kehitysyhteistyövaroja. Osa näistä veloista on epäoikeutettuja, koska ne ovat syntyneet länsimaiden myönnettyä vastuuttomasti lainoja, jotka eivät ole hyödyttäneet lainaa ottaneiden kehitysmaiden asukkaita.

”Epäoikeutetut velat estävät kehitysmaiden kehityksen. Velkoja maksavat kehitysmaat joutuvat tinkimään esimerkiksi koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Costa Rican tapauksessa Suomen pitäisi toimia esimerkillisesti ja myöntää vastuunsa, sekä mitätöidä sairaalalaiteviennistä syntynyt epäoikeutettu velka”, sanoo kampanjavastaava Heidi Torsti.

Changemakerin kampanja käynnistyi tempauksella lauantaina 5. maaliskuuta. Tempauksessa raidallisiin vangin pukuihin ja kahleisiin pukeutuneet nuoret osoittivat mieltään vastuuttomasti myönnettyä lainaa vastaan. Tempauksen aikana kerättiin myös vetoomusta, joka luovutetaan Ulkoasiainministeriölle kampanjan päättyessä loppuvuodesta 2011.

Changemakerin tiedote 5.3.2011