Changemaker: Kehitysyhteistyöstä leikkaaminen on lyhytnäköistä

Changemaker-nuorisoverkosto on tyrmistynyt hallituksen esityksestä leikata 15 miljoonaa euroa Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteisiin äärimmäisen köyhyyden poistamisesta sekä Eurooppa-neuvoston vuonna 2005 tekemään päätökseen lisätä kehitysyhteistyörahoitusta 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.

Eilen julkistettu esitys kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaamisesta on täysin ristiriitainen tehtyjen sitoumusten kanssa. Changemaker pelkää, että toteutuessaan hallituksen tekemä esitys hidastaa kehitystä hauraimmissa valtioissa.

– Suomen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteena oli tasainen määrärahakehitys kohti 0,7 prosentin osuutta bruttokansantulosta. Suomi on tähän mennessä päässyt noin 0,55 prosenttiin ja tehty päätös tuhoaa asetetun tavoitteen saavuttamismahdollisuudet, kun prosenttiosuus laskee 0,47 prosenttiin, toteaa Changemakerin puheenjohtaja Elina Tyynelä. – Suomi tukee hauraimpia valtioita syystä. Kehitysrahoituksen tempoilu ja lyhytnäköinen kehityspolitiikka ovat iso riski näiden valtioiden kehitykselle. Lisäksi tällainen politiikka on riski Suomen maineelle kansainvälisesti. Mikäli Suomi karsii sitoumuksistaan kansainväliselle kehitykselle, ovat suuret puheet vastuullisuudesta ja ihmisoikeuksien tukemisesta tyhjää sanahelinää.

Elina Tyynelä
Puheenjohtaja, Changemaker

Lue hallituksen esitys (aukeaa uuteen ikkunaan)