Yritykset ja järjestöt: Kansalliselle yritysvastuulaille on laaja tuki ja sen valmistelua tulee jatkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään julkaissut oikeudellisen selvityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista. Me allekirjoittaneet yritykset ja järjestöt kiittämme ministeriötä selvityksestä, ja kannustamme pääministeri Sanna Marinin hallitusta etenemään yritysvastuulain valmistelussa sekä tuomaan yritysvastuulain eduskuntaan. On tärkeää, että lain valmistelussa kuullaan laajasti erilaisia sidosryhmiä.

Moni Suomessa toimiva yritys tekee jo nyt paljon töitä huolehtiakseen ihmisoikeusvaikutuksistaan. Kaikki eivät kuitenkaan näin tee, ja tutkimuksissa on ilmennyt ihmisoikeusloukkauksia yritysten arvoketjuissa. Ihmisoikeuksia polkemalla ei tule olla mahdollista saada kilpailuetua, ja siksi ihmisoikeuksista huolehtiminen ei voi olla yrityksille vain vapaaehtoista.

Suomi on sitoutunut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Allekirjoittaneet katsovat, että nämä periaatteet luovat hyvän pohjan kansalliselle yritysvastuulaille. YK-periaatteiden mukaan ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite on jatkuva prosessi, jossa yritykset selvittävät niiden toimintaan liittyvät ihmisoikeusriskit, ryhtyvät selvitysten pohjalta toimenpiteisiin riskien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, seuraavat toimenpiteiden vaikutuksia ja tiedottavat niistä. Yritysvastuulain tulee perustua näille huolellisuusvelvoitteen keskeisille elementeille.

Hallituksen esityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista tulee sisältää myös sanktiot ja muut keinot lain tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi. Ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä yritystoiminnasta aiheutuvia ihmisoikeusloukkauksia. Silloin kun ihmisoikeusloukkaus on kuitenkin jo tapahtunut, tulee ihmisoikeuksien loukkauksien uhreilla olla pääsy korjaavien toimenpiteiden piiriin. Yrityksille tulee tarjota myös tukea ja neuvontaa huolellisuusvelvoitteen täyttämiseksi.

Finnwatchin koordinoiman kannanotossa 66 yritystä ja järjestöä kannustaa Suomea edelläkävijyyteen yritysten yhteiskuntavastuussa. Suomen tulee säätää kunnianhimoinen kansallinen yritysvastuulaki ja viitoittaa näin tietä myös yhteiselle EU-laajuiselle sääntelylle. Kannanoton pdf:nä sekä koko listan allekirjoittaneista voit lukea täältä (pdf. aukeaa uuteen ikkunaan).