Costa Rican sairaalalaiteviennissä lukuisia korjausta vaativia epäkohtia

Turun Sanomissa (1.8.) julkaistu artikkeli Costa Ricalle sairaalalaitteisiin myönnetystä korkotukiluotosta antoi tapauksesta jokseenkin yksipuolisen kuvan.

Kun hanketta ryhdyttiin suunnittelemaan vuonna 2001, Costa Rica oli nousemassa pois niiden köyhimpien maiden luokasta, joihin korkotukiluottoja myönnetään. Hankkeen läpiviemisellä oli kiire, mikä aiheutti laiminlyöntejä prosessin eri vaiheissa. Jo hanketta suunniteltaessa siitä löydettiin useita epäkohtia, mutta tiiviin aikataulun vuoksi niitä katsottiin läpi sormien.

Lahjusten lisäksi muita kauppoihin liittyneitä epäkohtia on muun muassa se, että myydyt sairaalalaitteet olivat ylihintaisia ja niistä suurin osa ei vastannut Costa Rican tarpeita ja osaamista. Ne ovat näin ollen käyttämättömänä varastoissa – eivätkä sairaaloissa.

Hanke räätälöitiin laitetoimittaja Instrumentariumin eikä Costa Rican etujen mukaisesti, ja hankkeen maksavat costaricalaiset veronmaksajat. Suomen valtio lainan korkojen maksajana tai Sampo Pankki lainan myöntäjänä eivät missään vaiheessa ole myöntäneet vastuutaan tapauksesta.

Korkotuet ovat kehitysyhteistyön muotona kyseenalaisia, sillä niillä paitsi tuetaan maailman köyhimpien maiden kehitystä, myös ajetaan länsimaisen teollisuuden etuja – useimmiten länsimaisen teollisuuden ehdoin. Kehitysyhteistyössä tulee aina lähteä liikkeelle avun vastaanottajamaan todellisista tarpeista. Mikäli prosessissa havaitaan arveluttavia piirteitä, ei hanketta tule jatkaa.

Kehitysmaiden jo 1970-luvulla alkunsa saanut velkaongelma aiheutuu juuri Costa Rican ”Proyecto Finlandian” kaltaisista hankkeista, joissa länsi lainaa pääomaa hankkeisiin, jotka eivät hyödytä kohdemaan kansaa ja kehitystä millään tavalla. Näin syntynyttä velkaa voidaan kutsua illegitiimiksi, epäoikeutetuksi velaksi.

Suomen tulisi myöntää vastuunsa Proyecto Finlandia -tapauksessa. Tällaiset epäoikeutetut velat on mitätöitävä.

Tytti Matsinen
Aleksi Räsänen
Martta Kantele
Changemaker-verkosto

Julkaistu Turun Sanomissa 8.8.2010