Changemaker kantelee Suomen asevientipolitiikasta Euroopan komissiolle

Rauhankyyhky

Changemaker on jättänyt Euroopan komissiolle virallisen kantelun Suomen hallituksen tammikuussa tekemästä päätöksestä pidentää vuodella erilaisia asejärjestelmiä valmistavan Patrian vientilupaa Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Patrian asevientilupa koskee neljääkymmentä panssaroitua ajoneuvoa ja niihin liittyviä varaosia sekä teknistä tukea. Mielestämme päätös rikkoo räikeästi Euroopan unionin neuvoston yhteistä kantaa sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevista yhteisistä säännöistä.

Patria sai hallitukselta vientiluvan jo vuonna 2015, mutta siihen myönnettiin valtioneuvoston istunnossa 11. tammikuuta vuoden pituinen jatkoaika. Tämä tehtiin huolimatta siitä, että jo joulukuussa 2017 julkaistiin useissa medioissa todisteita Patrian toimittaman panssaroidun ajoneuvon päätymisestä osaksi Jemenin sotaa. Arabiemiirikunnat osallistuu Saudi-Arabian liittolaisena Jemenin sisällissotaan, jonka uhreista valtaosa on ollut siviilejä. YK on myös käynnistänyt tutkinnan lukuisista syytöksistä sodassa tehdyistä ihmisoikeusrikkomuksista.

Euroopan unionin neuvoston virallisen ja Suomeakin velvoittavan kannan (2008/944/YUTP) mukaisesti asevientiluvat tulee evätä sellaisiin maihin, joissa “on olemassa selkeä vaara, että vietävää sotilasteknologiaa tai vietäviä puolustustar­vikkeita saatetaan käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin” (artikla 2, peruste 2). Samoin luvan myöntävän jäsenvaltion täytyy päätöksessään ottaa huomioon “vastaanottavan ja toisen maan välinen aseellinen konflikti” sekä se, ettei “alueellista vakautta [- -] saa horjuttaa merkittävällä tavalla”. Jatkaessaan Patrian asevientilupaa Suomi on selkeästi toiminut näitä periaatteita vastaan.

Ulkoministeri Timo Soini on julkisuudessa perustellut Patrian vientiluvan pidentämistä vanhan sopimuksen saattamisella loppuun ja vähätellyt kysymystä luonnehtimalla vientituotteita “varaosiksi”. Kyse on kuitenkin sotilasteknologiasta, jonka vientiä neuvoston yhteinen kanta säätelee ja josta päättäessään Suomen olisi pitänyt ottaa huomioon jo myydyn kaluston väärinkäyttö sekä Jemenin entisestään pahentunut tilanne.

Jo aikaisemmin tammikuussa Sadankomitea ja Rauhanliitto ovat kannelleet Suomen asevientipolitiikasta oikeuskanslerille.