Changemaker vaatii Suomen meppejä äänestämään EU:n yritysvastuulakimietinnön puolesta

Changemaker kampanjoi kansallisen yritysvastuulain puolesta 2019 osana #Ykkösketjuun-kampanjaa.

Eurooppalainen yritysvastuulakimietintö on edennyt Euroopan parlamenttiin ja mietinnöstä äänestetään ensi viikon alussa. Changemakerin nuoret vaativat suomalaisia meppejä äänestämään mietinnön puolesta.

Mietinnön puoltaminen ei vielä tarkoita uuden yritysvastuulain astumista voimaan, vaan se on vasta ohjenuora komissiolla yritysvastuulaista, jonka parlamentti voisi hyväksyä. Varsinaisen aloitteen komissio tuonee parlamentin käsittelyyn myöhemmin, mutta mietintö on tärkeä askel kohti sitovaa eurooppalaista yritysvastuulakia.

Suomi on hallitusohjelmassaan sitoutunut edistämään yritysvastuulakia sekä kansallisella että EU-tasolla (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Yritysvastuulailla on myös laaja yritysten, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen tuki takanaan. Yli puoli miljoonaa eurooppalaista on osoittanut tukensa eurooppalaiselle yritysvastuulaille (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Suomessa kansallisen yritysvastuulain puolesta järjestettiin vuonna 2019 yli 10 000 vetoomusallekirjoitusta kerännyt #Ykkösketjuun-kampanja, jossa myös Changemaker oli mukana. Myös yritysvastuuverkosto FIBSin tammikuussa 2021 julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan Suomessa toimivista suuryrityksistä 94 prosenttia oli sitä mieltä, että yritysten työtä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi tulisi säädellä nimenomaan kansainvälisesti.

Yritysvastuulaki velvoittaisi yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista ja ympäristöstä niiden koko arvoketjussa, ja välttämään ja vähentämään haitallisia vaikutuksia. Ihmisoikeuksien toteutuminen ja ympäristön huomioiminen ovat osa kestävää tulevaisuutta, jossa Suomen ja koko maailman nuoret voivat elää. Nimenomaan nuorten näkökulmasta on tärkeää edistää kestävää tulevaisuutta, sillä he elävät ilmastonmuutoksen kanssa kaikista pisimpään. Nuorilla on harvoin mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan lainsäädäntöön, joten vetoammekin nyt Suomen meppeihin, että he yritysvastuulakia kannattamalla ajaisivat nuorille kestävää tulevaisuutta.

Kannustamme meppejä äänestämään muutosehdotus 19 puolesta. Kyseessä on kansainvälisoikeudellista lainvalintaa koskevaa säännös, joka parantaisi yritystoiminnasta aiheutuvien ihmisoikeusloukkauksien uhrien mahdollisuuksia hakea korvauksia kärsimistään vahingoista oikeusteitse. Käytännössä se tarkoittaisi, että uhrien nostamiin kanteisiin sovellettaisiin esimerkiksi Suomessa Suomen lakia sen sijaan että niihin sovellettaisiin sen maan lakia, missä kyseinen ihmisoikeusloukkaus tai vahinko tapahtui.

Changemaker haluaa myös huomauttaa, että yritysvastuuseen liittyvät ongelmat eivät rajoitu vain globaaliin etelään, vaan ovat läsnä myös Euroopassa. Tämä käy ilmi esimerkiksi vaateteollisuuden työoloja tarkasteltaessa. Amfori BSCI luokittelee vuoden 2021 Countries’ Risk Classification -raportissaan Euroopan unionin jäsenistä riskimaaksi Romanian. Itä-Euroopan maista Albania, Bosnia-Hertsegovina, Georgia, Kosovo ja Ukraina on jaoteltu samaan kategoriaan. Verisk Maplecroftin riskimaalistaus puolestaan määrittelee esimerkiksi Italian kohonneen riskin maaksi. Euroopan unionin tulee aktiivisesti työskennellä työolojen parantamiseksi sen jäsenmaissa ja lähialueilla.