Företagsansvar – en förutsättning för att skydda mänskliga rättigheter samt naturen

Bild: Unsplash

Företag påverkar både miljön och miljontals människor – omsättningen för företagen kan till och med vara större än en statsbudget. Därför bör företagen ha ett speciellt socialt ansvar för hur deras verksamhet påverkar konsumenterna, arbetstagarna och alla delområden i produktionskedjan.

En del företag tar klanderfritt hand om sitt företagsansvar: arbetstagarna får en rättvis ersättning för sitt arbete, miljöpåverkan beaktas och skatterna betalas. Trots det får vi då och då se rubriker om företag som försummat sitt ansvar. En hållbar affärsverksamhet innebär att man beaktar alla följder av verksamheten. Det har redan talats om att förbättra arbetsförhållandena framförallt i utvecklingsländer, men en heltäckande granskning av produktionskedjan och hur den påverkar mänskliga rättigheter är fortfarande ett ganska nytt fenomen.

Intresset för företagens ansvar kring mänskliga rättigheter har ändå vuxit. Kritik mot till exempel arbetsförhållanden för arbetstagarna på H&M har spridits i sociala medier och konsumenter har till och med sagt att de bojkottar märket. Konsumenternas handlingar har lett till att företagen har börjat förbättra arbetsförhållandena.

Att uppmärksamma miljöpåverkan hör också allt tätare ihop med ett allmänt företagsansvar. I de situationer där arbete mot klimatförändringen står i konflikt med företagets eventuella rörelsevinst kan ett företag vara tvunget att reflektera över de egna värderingarna. Det är också viktigt att reparera tidigare misstag genom att betala ersättningar, ta ansvar för miljöskador och be ursäkt offentligt.

Det etiskt hållbara alternativet är inte alltid det mest ekonomiska för ett företag och därför handlar affärsverksamhet om att balansera mellan lönsamma och hållbara alternativ. Strukturen på ett aktiebolag är en orsak till att företagen oftare anser att resultatet är viktigare än etiken. Strukturen uppmuntrar till att eftersträva kortsiktiga vinster, förklarar Minna Halme som är professor i ansvarsfull affärsverksamhet samt ledare för centret för hållbar utveckling vid Aalto-universitetet.

”På lång sikt är investeringar i till exempel energieffektivitet smarta men också ekonomiskt lönsamma. Men när företagen strävar efter snabba vinster och snabb tillväxt rimmar det illa med att beakta miljö och social hållbarhet”, säger Halme. Aktiebolagsstrukturen innebär också att ägandet är anonymt. Det finns inte alltid klara uppgifter om vem eller vilka som äger de stora företagen – vilket å sin sida leder till att ägarna kanske inte anser sig vara redovisningsskyldiga för företagets verksamhet. Det är också svårt för enskilda ägare att påverka i ett stort företag.

Så länge som företagens ledning och aktieägare jagar efter snabba vinster kommer mänskliga rättigheter och miljö inte att vara första prioritet. Verkställt företagsansvar kräver alltså medvetna konsumenter men också lagstiftning som styr företagen.