Vapaaehtoistyö onnistuu jokaiselta

Susanna Halmeen mielestä vapaaehtoistyö on hauskaa, ja siitä voi tehdä itselleen harrastuksen, johon ei tarvitse pakottaa itseään. Kuva Susanna Halmeen kotialbumi

Susanna Halme lähti omatoimisesti vapaaehtoistyöhön Tansaniaan kesällä 2016 siitä huolimatta, että hän on näkövammainen. Susannan esimerkki osoittaa, kuinka vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka vain. Juttu on ilmestynyt Globalistissa 1/18.

Susanna Halme, 21, on suomen kielen opiskelija Helsingin yliopistossa ja ollut lapsuudestaan asti näkövammainen. Kesällä 2016 hän kuitenkin lähti omatoimisesti Tansaniaan kuudeksi viikoksi. Hän työskenteli tansanialaisessa vammaisten lasten koulussa näkövammaisten lasten parissa opettaen heille muun muassa liikuntaa ja matematiikkaa. Työtä tehtiin sekä lasten parissa, että henkilökunnan kanssa, jolloin Halme pääsi hyödyntämään pohjoismaisen vammaistyön tietotaitoaan.

Halmeen sysäys kohti Afrikassa tehtävää vapaaehtoistyötä lähti kaipuusta päästä ulkomaille ja vuodenvaihteessa 2016 tuleva kesä tuntui sopivan tyhjältä matkan järjestämiseksi. Yksinkertaisella Google-haulla löytyi Projects Abroadin sivut. Projects Abroad on brittiläinen vapaaehtoisjärjestö, joka välittää vapaaehtoistyöntekijöitä kohdemaihin ja kohdetehtäviin. Halme otti yhteyttä Projects Abroadsiin ja nyt hän kiitteleekin heidän positiivista suhtautumista hänen näkövammaisuuteensa: Halmeelle järjestettiin henkilökohtainen avustaja matkan ajaksi. Projects Abroadsin kautta matkalle lähteminen toi mukanaan mahdollisuuden tutustua paikalliseen kulttuuriin, sillä vapaaehtoiset asuvat paikallisissa isäntäperheissä ja heidän matkaansa kuuluu myös vapaa-ajalla järjestettäviä
retkiä lähiympäristöön.

Arvokasta työtä

Suurin yksittäinen hanke ja konkreettinen avustustoimenpide oli Halmeen toimeenpanema pistekirjoituskoneiden korjaus. Tansanialainen koneiden korjaaja maksoi 300 dollaria, mutta kuten yleensäkin kehittyvissä maissa, valtion köyhäin- ja vammaistuki on käytännössä olematonta. Niinpä Halme otti yhteyttä Suomessa toimivaan Sokeain Lasten Tukisäätiöön. Järjestö myönsi apurahana vaadittavan summan ja Halmeen mukaan aamu, jona pistekirjoituskoneet olivat korjatut, oli kuin palkinto omasta työstä.

Susanna Halme palkittiin loppuvuodesta 2016, kun Suomen Allianssi myönsi hänelle Vuoden nuori toimija- palkinnon. Kriteerinä oli nimenomaan vapaaehtoistyö Tansaniassa ja erityisesti pistekirjoituskoneiden korjaukseen tarkoitettu varainkeruu.

Parannettavaa Suomessa ja Tansaniassa

Susanna Halme oli tehnyt vapaaehtoistyötä Suomessa jo ennen Tansanian matkaansa ja on jatkanut sitä edelleen. Suomessa vapaaehtoistyö on keskittynyt näkövammaisten lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Suurimmat erot Suomen ja Tansanian välillä ovat vammaisten asemassa ja heihin liittyvissä asenteissa sekä resursseissa. Luonnollisesti suomalaiset resurssit ovat moninkertaiset Tansaniaan verrattuna. Tansaniassa myös vammaiset kohtaavat yhteiskunnallista isolaatiota ja vammaisiin lapsiin liittyy yleensä häpeää perheessä, jolloin lapset halutaan piilottaa tai eristää erillisiin kouluihin. Suomessa taas näkövammaiset lapset voivat hyvin opiskella samassa luokassa vammattomien lasten kanssa. Halmeen mielestä olisi kuitenkin myös tärkeätä, että Suomessa yhteiskunta panostaisi näkövammaistyöhön vielä enemmän. Suomalainen vapaaehtoistyö liittyy vahvasti vapaa-ajan toimintaan, joten se helposti ajatellaan yksilönvastuusta kumpuavaksi. Mukaan lähtemisen kynnystä tulisi aina laskea alemmaksi myös yhteiskunnallisella tasolla.

Halmeelle vapaaehtoistyö on todella rikasta sisältöä antavaa. Se tuo elämään itsevarmuutta omista taidoista, sillä vähäiselläkin kokemuksella voi lähteä mukaan. Työn saavutukset kehittävät itseä ja palkitsevat. Lisäksi vapaaehtoistyössä tutustuu monenlaisiin ihmisiin. Kaikille vapaaehtoistyöhön harkitseville voikin Halmetta siteeraten todeta, että jostakin on työ aloitettava. Kannattaa siis lähteä omalta tuntuvaan toimintaan mukaan.