Reilut julkiset hankinnat nyt mahdollisia

Työntekijöitä ompelemassa vaatetehtaalla
Työntekijät ompelevat vaatteita Bozkurtin tekstiilitehtaalla Turkin Kahramanmaraksessa. Kuva CC BY-NC 2.0

Talous on vaikea aihe, mutta jatkvasti läsnä ympärillämme. Tärkeä osa Suomen valtiontaloudesn menoista on julkisia hankintoja, joihin on kansalaisilla oikeus vaikuttaa. Jonas Biström kirjoittaa, miten. Juttu on julkaistu Globalisti-lehdessä 1/18.

Kuluttamalla järkevästi voi osaltaan vaikuttaa ihmisoikeuksien ja luonnonsuojelun toteutumiseen. Entä jos voisit päättää että Suomessa tehtäisiin 35 miljardilla eurolla ostoksia, jotka olisivat kestäviä ihmisen ja ympäristön kannalta? Tämä hurja summa on vuosittain tehtävät julkiset hankinnat Suomessa. Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki. Vuoden 2017 alusta astui voimaan uusi hankintalaki, joka mahdollistaa kestävyyden huomioonottamisen paljon entistä laajemmin ja tarkemmin hankinnoissa. Nyt kriteerinä kilpailutuksessa voi käyttää muutakin kuin halpaa hintaa. Julkisiin hankintoihin luetaan valtion ja kuntien, mutta myös seurakuntien ja muiden julkisyhteisöjen hankinnat. Kuntien ja seurakuntien päätöksentekoon vaikuttaa kansalaisten mielipide. Sinulla on siis mahdollisuus vaikuttaa tähän 35 miljardin euron pottiin.

Tekstiilit, katukivet, ruoka ja tietotekniikka ovat esimerkkejä tuotteista, joita kunnat hankkivat ja jotka voidaan tuottaa lapsityövoimalla tai orjatyövoimalla, tai sitten hyvissä työolosuhteissa. Hyödyntämällä uuden hankintalain antamat mahdollisuudet voi nämä tuotteet hankkia kestävämmistä teko-olosuhteista. Edelläkävijöitä ovat esimerkiksi Espoo ja Vantaa, jotka ovat asettaneet vaatehankinnoissa kestävyyskriteerejä. Muutama kaupunki on siirtynyt käyttämään reilun kaupan kahvia. Tämä on vasta alkua. On tiedettävä, kuinka kestäviä hankintoja tehdän, jotta ne voidaan ylipäänsä mahdollistaa.

Hankkijoita auttamaan on julkaistu opas, joka ohjeistaa kestävien hankintojen teossa. Oppaan taustalla on joukko kansalaisjärjestöjä, muun muassa Reilu kauppa ry ja Finnwatch. Levittämällä tietoa siitä miten kestävyyskriteerejä voi käyttää, voivat uudet tahot rohkaistua kokeilemaan niiden käyttöä. Järjestöjen ja edelläkävijäkuntien lisäksi tarvitaan kansalaisten apua ja painetta, jotta tieto oppaasta leviää ja kestävistä hankinnoista tulee valtavirtaa. Linkki oppaaseen löytyy jutun lopussa.

Sinä voit myös vaikuttaa ottamalla päättäjään yhteyttä. Koska hankintalain antamat mahdollisuudet ottaa ihmisoikeudet huomioon on vapaaehtoista, tarvitaan paljon innostusta ja painetta jotta seurakunnat ja kunnat rupeavat käyttämään uuden lain antamia mahdollisuuksia. Kysy kunnan tai seurakunnan johtajalta ovatko he jo käyttämässä uusia kestävyyskriteerejä hankinnoissaan, ja onko uusi opas heille tuttu. Jos et heti saa vastausta, ota yhteyttä uudestaan. Älä luovuta, vaikka oikean vastuuhenkilön etsiminen olisikin työlästä!

Julkiset hankinnat ovat yksi kysymyksistä, johon Changemakerin talousryhmä vaikuttaa. Tule mukaan talousryhmän toimintaan, jos sinua kiinnostaa muokata maailmasta parempi pureutumalla talouden epäreiluihin rakenteisiin ja haastamalla päättäjiä muuttamaan toimintaansa. Katso lisätietoja ryhmästä nettisivuiltamme.

Opas on ladattavissa netissä (avautuu uuteen välilehteen)

https://www.finnwatch.org/images/pdf/Vinkkeja-vastuullisten-kehitysmaahankintojentekemiseen.pdf