Vastuuta pois kuluttajilta yritysvastuulailla

Kuva: Ykkösketjuun -kampanja

Ykkösketjuun-kampanja vaatii tulevaa eduskuntaa säätämään yritysvastuulain. Myös Changemaker on mukana tavoittelemassa lakia, joka velvoittaisi yrityksiä vastaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta kaikessa toiminnassaan.

YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa on määritelty niin kutsuttu huolellisuusvelvoite. Huolellisuusvelvoitteen mukaan yrityksillä tulisi olla asianmukaisia prosesseja, joiden avulla ne voivat tunnistaa, välttää ja vähentää yritystoimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Myös Suomessa kampanjoitavan yritysvastuulain päämääränä on, että yrityksiä vaaditaan noudattamaan toiminnassaan riittävää ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuutta. Ajatuksena ei ole, että yritystoimintaan liittyvät ihmisoikeusloukkaukset pystyttäisiin täydellisesti poistamaan, mutta lain myötä kaikkien yritysten tulisi ottaa ihmisoikeudet huomioon toiminnassaan. Yritysvastuulaki palvelisi myös kuluttajaa: kukaan tuskin haluaa laittaa rahojaan asioihin, joiden tuottaminen on loukannut ihmisoikeuksia. Kuluttajalla harvoin kuitenkaan on mahdollisuutta saada tietoa kaikkien ostamiensa tuotteiden taustoista. Yrityksiä velvoittava laki siirtäisikin vastuuta kuluttajalta yritykselle.

LAKI ASETTAISI YRITYKSET TASA-ARVOISEMPAAN ASEMAAN

Ihmisoikeudet ovat tärkeitä kuluttajille, joten jo nyt useat suomalaiset yritykset valvovat toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kuitenkin vapaaehtoista, joten kaikki yritykset eivät sitä tee. Kansallinen lainsäädäntö takaa ihmisoikeuksien toteutumisen Suomessa, mutta useat yritykset toimivat suoraan tai välillisesti maissa, joissa kansallinen lainsäädäntö ei takaa ihmisoikeuksia kaikille. Ykkösketjuun-kampanjan mukaan ihmisoikeuksien ohella on kyse myös kilpailukyvystä, kun suomalaisten yritysten ei tarvitse huolehtia toimintansa vaikutuksista ihmisoikeuksien toteutumiseen maailmalla. Jos yritys esimerkiksi hankkii epäinhimillisissä oloissa tuotettuja raaka-aineita, se pääsee halvemmalla kuin yritys, joka huolehtii raaka-ainetuotannon työntekijöiden työoloista. Kaikkia yrityksiä velvoittava laki asettaisi suomalaiset yritykset samalle viivalle.

ALLEKIRJOITA VETOOMUS JA HAASTA MUUTKIN MUKAAN  

Ykkösketjuun-kampanja on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan kansalaisjärjestön Finnwatchin koordinoima. Kampanjaan on lähtenyt mukaan suuri joukko kansalaisjärjestöjä, ammattiliittoja ja yrityksiä, muun muassa Reilu kauppa, SAK, Finlayson, Fazer, Ihmisoikeusliitto ja Paulig. Myös yksittäiset ihmiset voivat osallistua kampanjaan allekirjoittamalla kampanjasivulta löytyvän vetoomuksen. Kampanja sijoittuu tarkoituksella kevään eduskuntavaalien alle ja myös eduskuntavaaliehdokkaat voivat osoittaa tukensa kampanjalle. Kampanjasivulta voit tarkistaa, onko sinun ehdokkaasi jo sitoutunut kampanjaan. Koska myös yritykset voivat olla osallistua kampanjaan, voi kuluttaja haastaa yrityksen lähtemään mukaan. Voit esimerkiksi kysyä, onko lempimyymäläsi tai lounaspaikkasi jo mukana kampanjassa ja kertoa, että asiakkaana pidät yritysvastuuta tärkeänä. Hyvistä asioista kannattaa myös viestiä eteenpäin. Keskustele yritysvastuusta ja kampanjasta ystäviesi kanssa ja käy tykkäämässä kampanjasta sosiaalisessa mediassa. Lisää tietoa kampanjasta löydät osoitteesta ykkosketjuun.fi