Naiset erillisissä metrovaunuissa

matkustajat täydessä metrovaunussa

Naisten kokema seksuaalinen häirintä julkisissa tiloissa ja liikenteessä on globaali ongelma. Meksikon pääkaupungin metrossa tapahtuvaa häirintää on yritetty poistaa perustamalla vain naisille tarkoitettuja metrovaunuja ja kampanjoimalla seksuaalista häirintää vastaan.

Kello on seitsemän aamulla Meksikon pääkaupungissa Méxicossa. 23-vuotias Leticia valmistautuu tavalliseen tapaan työpäiväänsä varten. Hän saapuu metroasemalle aamun ruuhkatuntien aikaan, ja asema kuhisee ihmisiä, jotka ovat matkalla töihin eri puolille kaupunkia. Naisille varatut vaunut ovat aivan täynnä, joten Letician täytyy nousta sekavaunuun. Hän ei pidä sekavaunuissa matkustamisesta, koska niissä hän voi joutua kärsimään joidenkin miesmatkustajien vihjailevista katseista.

Matkan aikana Leticia tuntee, kuinka vieressä seisova mies lähestyy häntä hitaasti. Mies käyttää hyväkseen metron jarrutusten ja kiihdytysten hetkiä painautuakseen niiden ajaksi kiinni Leticiaan, mikä tuntuu Leticiasta todella vastenmieliseltä. Hän voi vain odottaa, että matka loppuisi pian ja että hän pääsisi ulos vaunusta.

Letician tarina on keksitty, mutta se voisi hyvin olla tottakin. Yhdeksän kymmenestä naisesta Méxicossa on kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää päivittäisillä metromatkoillaan. Meksikolaisen tilastoinstituutin (INEGI) kyselyn mukaan tyypillisin häirinnän muoto ovat loukkaavat tai seksuaaliset kommentit, joita oli kokenut 74 %
tutkimukseen vastanneista. Seuraavaksi yleisimmät muodot ovat ei-toivottu koskettelu, jota oli kokenut 58 % vastaajista, sekä pelko seksuaalisesta väkivallasta, josta oli kärsinyt 14 % vastaajista.

Naisille omat metrovaunut

Useiden satojen raportoitujen häirintä- tai hyväksikäyttötapausten takia Méxicon kaupunginhallitus päätti vuonna 2007 panna toimeen Viajemos Seguras (suom.  Matkustamme turvassa) -nimisen ohjelman. Sen seurauksena metroista varattiin tietyt vaunut ainoastaan naisille. Naisten lisäksi vaunuun voivat tulla alle 12-vuotiaat lapset, henkilöt, joilla on liikkumisvaikeuksia sekä vanhukset. Aluksi naisten ja miesten erilliset metrovaunut olivat käytössä vain ruuhka-aikoina, mutta keväästä 2016 lähtien naisten vaunut ovat olleet varattuina naisille kello 5–24.

Viajemos Seguras -ohjelman tavoitteena on parantaa naisten turvallisuutta metrossa. Sen myötä metroissa liikkuu myös julkisia turvallisuusviranomaisia, joiden tehtävänä on suojella naisia ja auttaa seksuaalisen häirinnän kohteiksi joutuneita.

matkustajia metrovaunussa

Sekavaunuissa naiset ovat jatkuvasti loukkausten tai häirinnän uhan alla.

Vuonna 2016 El Universal -lehden haastattelussa eräs naismatkustaja kommentoi, että miesten ja naisten matkustuspaikkojen erottelulta vältyttäisiin, jos Meksikossa vallitsisi parempi liikennekulttuuri ja koulutustaso ja jos ihmiset kunnioittaisivat toisiaan enemmän. Hän kertoi erillisten vaunujen olevan hyvin tärkeitä, sillä sekavaunuissa naiset ovat jatkuvasti loukkausten tai häirinnän uhan alla.

Myös haastateltu miesmatkustaja oli sitä mieltä, että erilliset vaunut ovat hyvä asia naisten turvallisuuden kannalta. Toisia kunnioittava kulttuuri on omaksuttava, jotta samassa vaunussa matkustaminen onnistuisi ongelmitta.

México ei ole ainut kaupunki, jossa tapahtuu seksuaalista häirintää. Kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma. Méxicon lisäksi ainakin Tokiossa, Osakassa, Dubaissa, Rio de Janeirossa, Kairossa, Teheranissa sekä useissa Intian kaupungeissa on ryhdytty toimiin seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi perustamalla naisille omat metrovaunut.

Kampanjoimalla häirintää vastaan

Koska naisten erilliset metrovaunut eivät ole ongelman juurisyihin puuttuva ratkaisu, on yritetty löytää ihmisten ajatusmaailman tasolla vaikuttavia ratkaisuja. YK:n tasa- arvojärjestö UN Women on aloittanut tänä keväänä yhdessä Méxicon kaupunginhallituksen kanssa kampanjan #NoEsDeHombres (engl. This is not what being a man is about), jonka tavoitteena on poistaa seksuaalinen häirintä Méxicon julkisesta liikenteestä ja edistää miesten kunnioitusta naisia kohtaan. Kampanja on suunnattu 20– 50-vuotiaille miehille, jotka käyttävät julkista liikennettä päivittäin.

Kampanja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa Méxicon metrossa tehtiin sosiaalisia kokeita. Yhdessä niistä sekavaunun penkkiin muotoiltiin miehen alaston vartalo, jotta siihen istuvat miehet kokisivat samankaltaisen tilanteen, johon naiset joutuvat heihin kohdistuvan lähentelyn seurauksena. Lattialla penkin edessä oli kyltti, jossa luki: ”Metrossa on epämukavaa matkustaa, mutta se epämukavuus ei ole mitään verrattuna seksuaaliseen häirintään, jota naiset joutuvat kokemaan päivittäisillä matkoillaan.”

Toisessa kokeessa metroasemalla kuvattiin miesten takapuolia, ja kuvaa näytettiin aseman televisioista. Videota seurasi viesti: ”Tuhannet naiset kärsivät tästä päivittäin.” Tempausten tarkoituksena oli lisätä miesten ymmärrystä ja empatiaa naisia kohtaan laittamalla miehet samanlaisiin epämiellyttäviin tilanteisiin, joita monet naiset joutuvat kokemaan päivittäin. Sosiaaliset kokeet videoitiin ja niitä levitettiin sosiaalisen median kautta.

Kampanjan toisessa osassa miehet pyrittiin tavoittamaan levittämällä julisteita, joissa kerrotaan naisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä. Julisteissa kerrotaan myös rangaistuksista, joita seksuaaliseen häirintään syyllistynyt voi saada. Kampanjan tavoitteena on muuttaa miesten käsitys miehisyydestä tasa-arvoisemmaksi suhteessa naiseuteen. Näin Leticiakin saisi matkustaa metrolla rauhassa.

Juttu on ilmestynyt Globalistin numerossa 2/2017, jonka teemana on naiset ja kehitys.