Ihmiseltä ihmiselle

Naisia taputtamassa käsiä.
Abilis myöntää rahoitusta projekteille, jotka edistävät erityisesti vammaisten tyttöjen ja naisten asemaa, ihmisoikeuksia, elinolosuhteita ja itsenäistä elämää. Mosambikilainen vammaisten naisten ryhmä on hakenut projektiavustusta säätiöltä.

Globalistin vieraskynässä Abiliksen Katja Vis kirjoittaa vammaisten oikeuksien eteen tehtävästä työstä globaalissa etelässä.

Ihmisiä syrjitään eri puolilla maailmaa, mutta erityisen paljon heitä syrjitään kehittyvissä maissa, joissa vammaisuuden syitä ja eri muotoja tunnetaan heikosti. Vammaisten ihmisten oikeudet eivät toteudu, eikä heidän ihmisarvoaan tunnusteta. Erityisen haasteellisen tilanteesta tekee se, etteivät vammaiset ihmiset itse ole tietoisia omista oikeuksistaan, eivätkä he siksi voi puolustaa niitä.

Abilis-säätiön työn keskiössä ovat vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen. Lisäämme vammaisten ihmisten tietoisuutta omista oikeuksista valistustyön, koulutusten ja tiedotuskampanjoiden avulla.

Säätiö on suomalaisten vammaisten ihmisten vuonna 1998 perustama kansalaisjärjestö, joka toimii kehittyvien maiden haastavissa olosuhteissa. Vietämme tänä vuonna 25. juhlavuotta.

Edesmenneellä perustajajäsenellä ja Suomen yhdellä tunnetuimmalla vammaisvaikuttajalla Kalle Könkkölällä oli haave, missä kaikkien maailman vammaisten ihmisten oikeudet toteutuisivat, ja että solidaarisuuden hengessä pystyisimme tukemaan kehittyvien maiden vammaisten ihmisten elämää. Abilis-säätiön perustamiselle oli vahva tarve.

Rahoitamme vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia projekteja, joiden kautta edistetään erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen asemaa, ihmisoikeuksia, osallistumista ja itsenäistä elämää.

Konkreettisten asioiden toteuttamiseen keskittyvät projektit kestävät yleensä 1–2 vuotta, ja niihin myönnetty avustus vaihtelee 3 500–15 000 euron välillä. Lisäksi tarjoamme kehitysyhteistyön ja vammaisuuden teemoihin liittyviä koulutus- ja neuvontapalveluita.

Erityistä säätiön rahoitustoiminnassa on se, että vammaiset ihmiset itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat hankkeen, jolla on heille heidän omassa elinympäristössään merkitystä. Hankkeet voivat olla esimerkiksi sikojen ja kanojen kasvatusta, tai ompelupajan tai pienen kioskin perustamista. Yhteistä näille hankkeille on se, että säätiö ei tee asioita vammaisten ihmisten puolesta, vaan tukee rahoittajana ja neuvoo raportoinnissa.

Monet Abilis-säätiön rahoittamat projektit tapahtuvat kaupunkien ulkopuolella niin sanotuissa ruohonjuuritason yhteisöissä. Sähköä ja juoksevaa vettä ei ole. Elämä on usein selviytymistä. Säätiön lukuisat projektit kasvattaa vuohia, kanoja, sikoja ja lehmiä ovat tuoneet monen vammaisen henkilön elämään suurta helpotusta. Äärimmäisessä köyhyydessä tehdään sitä mitä osataan. Omistamalla eläimen vammainen henkilö on saanut arvostusta yhteisöltään, tienannut rahaa ja näin ollen parantanut elämänlaatuaan.

Säätiöllä on tällä hetkellä yhdeksän ohjelmamaata: Etiopia, Malawi, Mosambik, Myanmar, Nepal, Tadzhikistan, Tansania, Uganda ja Vietnam. Lisäksi kanavoimme tukea ukrainan vammaisjärjestöille. Ohjelmamaissa säätiöllä on maatoimistot, joissa työskentelee vammaisia työntekijöitä, jotka tuntevat maansa kulttuurin ja vammaistilanteen, ja puhuvat paikallista kieltä. Nämä työntekijät ovat säätiön Helsingin toimiston työntekijöiden tärkeitä kollegoita. Säätiön Helsingin työntekijät ja hallituksen jäsenet vierailevat projekteissa säännöllisesti. Vammaisten työntekijöiden ja hallitusjäsenten tarjoamalla vertaistuella on iso rooli.

Toimintaamme pystyy seuraamaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa (FB, Instagram ja Twitter). Lisätietoa myös www.abilis.fi.

Artikkeli löytyy Globalisti-lehden numerosta 2/2023