Kambodzan Changemakerin nuorisokoordinaattorin Chau Sophonin haastattelu

Sophon
Kambodzan Chau Sophon uskoo nuoriin

Haastattelussa Kambodzan Changemakerin nuorisokoordinaattori Chau Sophon, joka vieraili Suomessa maaliskuussa 2018. Haastattelusta löytyy suomennos alta.

Tell something about yourself and why you visited Finland

​My name is Chau Sophon, I work as a youth coordinator for Finn Church Aid in Cambodia. I am passionate and positive person in youth empowerment. Currently I am working in the area of building capacity, knowledge, and increasing leadership opportunities for youth so they have the confidence and skills to claim spaces and contribute to community development.

I attended International Program Week with many other FCA colleagues from different countries representing their program countries to meet face to face once every year. We  gathered together in Helsinki to share best practices, and help each other improve our work stronger in all areas globally we work. I am representing Cambodian specifically in youth related project.

How is Changemaker Cambodia doing at the moment?

Changemaker Cambodia members are in the process of strengthening their internal structure and strategic direction in a long term since there has been changes internally and externally. With a growing number of their members as well as changes and challenges with political context, they need to review and think critically of what is the best direction for their group to move on.

What kind of plans do you have for the future of Changemaker Cambodia?

Their strategic plan 2015-2017 has just come to an end, so they are now reflecting, reviewing and developing a new one 2018-2020. Thus, 2018, is the year for Changemaker Cambodia focus in looking at its internal self, and strengthening it more stronger. However, at the same time there is also some small activities with external networks such as developing short clip related with education information and opportunities through online media. They will be also working with Teacher Without Border volunteer to develop self-help materials for youth in communities to help with related to their study and career guiding and aspiration.

What do you think is best about Changemaker?

Two qualities I see it is the best about Changemaker Cambodia

Fisrt, It is truely independent youth network lead by youth for youth and the society at large. Many other youth groups or network taking sides, and simply belong to/serve  particular interest and are used for the institutional interest whether it is private, public, or CSO Sectors. But Changemaker youth network is challenging to be in a hard position that they remain neutral.

Second, members are inclusive and representative. Regardless of different backgrounds ages, study backgrounds, working sectors, they still manage in a flat structure where all members are empower to be leader and learn to be a good leader that serve not individual interest but making uses of one’s potential to initiate and lead team to do something that contribute to the change they want to see together. It has not been an easy way, and they have been facing challenges but not giving up, and they still put their efforts and commitment for this.  The heart to work for real change that truly benefit society is rare, but unbreakable within the network.

Have you learned something during your stay in Finland that you might take home to your local work with Changemaker?

I learned from FCA meeting with leadership in diversity, and strategic direction in a rapid changing world. FCA as a global organization is also facing similar situation with Changemaker Cambodia in this area of how to manage different internal diversity and the external demands. There is no perfect solution, and we need to be flexible to adapt ourselves with may be new structure and strategies, but it is important to keep own core values is to make a positive different and that we are created to benefit communities who in need.

What would you change in the world if you could choose one thing?

I wish greedy mindset people learned not to causes harm to their surrounding with their selfish actions that just to fulfil one own’s greed.

Kerro jotain itsestäsi ja miksi olet käynyt Suomessa
Minun nimeni on Chau Sophon. Työskentelen nuorisokoordinaattorina Kirkon Ulkomaanavulle Kambodžassa. Suhtaudun intohimoisesti ja positiivisesti nuorison voimaanuttamiseen. Tällä hetkellä työskentelen rakennuskapasiteetin, tietämyksen ja johtamismahdollisuuksien lisäämiseksi nuorille, jotta heillä olisi luottamusta ja taitoa vaatia tilaa ja edistää yhteisön kehitystä.

Olen osallistunut International Program Week- tapahtumaan useiden muiden eri maiden KUA-kollegoiden kanssa, jotka edustavat ohjelmamaitaan ja tapaavat toisensa kerran vuodessa. Kokoonnuimme Helsingissä jakamaan parhaita käytäntöjä ja auttamaan toisiamme parantamaan tekemäämme työtä voimakkaammin kaikilla osa-alueilla, joilla työskentelemme maailmanlaajuisesti. Kambodžasta edustin erityisesti nuorisotyöhankkeessa.

Mitä Changemaker Kambodza tekee tällä hetkellä?
Changemakerin Kambodžan jäsenet ovat parhaillaan vahvistamassa sisäistä rakennettaan ja strategista suuntaa pitkällä aikavälillä, koska sisäisiä ja ulkoisia muutoksia on tapahtunut. Kasvava jäsenmäärä sekä muutokset ja haasteet huomioon ottaen poliittisen kontekstin, heidän on tarkasteltava kriittisesti, mikä on heidän ryhmänsä paras suunta.

Minkälaisia suunnitelmia Changemaker Kambodžalla on tulevaisuudessa?
Heidän strateginen suunnitelma vuosille 2015–2017 on juuri päättynyt, joten he nyt pohtivat, tarkastelevat ja kehittävät uutta strategiaa vuosille 2018–2020. Näin ollen vuonna 2018 Changemakerin Kambodžan vuosi keskittyy tarkastelemaan sisäistä toimintaansa ja vahvistamaan sitä voimakkaammin. Samaan aikaan on kuitenkin myös joitain pieniä toimintoja ulkoisten verkkojen kanssa, kuten lyhytsisällön kehittämistä, joka liittyy koulutustietoihin ja mahdollisuuksiin verkkomediaa kautta. He työskentelevät myös Opettajat Ilman Rajoja- järjestön kanssa kehittääkseen apuvälineitä nuorille yhteisöissä ja auttaakseen heitä opiskeluun, urakehitykseen ja toiveisiin liittyen.

Mikä on parasta Changemakerista?
Kaksi asiaa on parasta Changemaker Kambodžassa. Ensinnäkin se on todella itsenäinen nuorisoverkosto, jonka nuoret tekevät työtä nuorten ja koko yhteiskunnan puolesta. Monet muut nuorisojärjestöt tai verkostot ovat puolueellisia ja niitä käytetään poliittisiin tarkoituksiin. Changemakerin nuorisoverkon haaste on pysyä neutraalina.
Toiseksi jäsenet ovat osallisia ja edustavat. Riippumatta erilaisista taustoista, ikäryhmistä, oppimistuloksista ja työtehtävistä, he muodostavat tasaisen rakenteen, jossa kaikilla jäsenillä on valtuudet olla johtajia ja oppia olemaan hyvä johtaja, jolla ei ole yksilöllistä etua. Sen sijaan hän hyödyntää mahdollisuuksiaan johtaa tiimiä tehdä sellaisia muutoksia, jota he haluavat nähdä yhdessä. Se ei ole ollut helppoa, ja CCN on kohdannut haasteita, mutta se ei luovuta, ja he ovat edelleen pyrkineet ja sitoutuneet tähän. Todellisen muutoksen puolesta toimiminen, joka todella hyödyttää yhteiskuntaa, on harvinaista.

Oletko oppinut jotain Suomessa oleskelusi aikana, jonka viet kotiin Kambodzan Changemakerille?
Opin KUAn kokouksessa monimuotoisesta johtamisesta ja strategisesta suunnassa nopeasti muuttuvassa maailmassa. KUA on maailmanlaajuinen organisaatio, joka on myös vastaavanlaisessa tilanteessa Changemaker Kambodžan kanssa tällä alueella, eli miten hallita erilaista sisäistä monimuotoisuutta ja ulkoisia vaatimuksia. Ei ole täydellistä ratkaisua, ja meidän on oltava joustavia sopeutumaan uusiin rakenteisiin ja strategioihin, mutta on tärkeää säilyttää omat ydinarvot tehdäkseen myönteinen muutos.

Mitä muuttaisit maailmassa, jos voisit valita yhden asian?
Toivon, että ahneet ihmiset oppivat olemaan vahingoittamatta heidän ympärillään itsekkäillä toimillaan, jotka vain tähtäävät omaan etuun.