Aktiiviset paikallisryhmät – vahvempi verkosto

Verkostossamme on käynnissä hyvin tärkeä kampanja koskien Suomen ristiriitaista asemaa kansainvälisessä rauhantyössä. Yhtäältä Suomi haluaa näyttäytyä merkittävänä rauhantekijä maana. Suomalaisia rauhanturvaajia on ollut paljon maailmalla turvaamassa rauhaa eri puolilla maailmaa. Toisaalta tätä hienoa työtä varjostaa se, että Suomi samaan aikaan vie aseita ja jopa sellaisiin maihin, joihin ei missään nimessä pitäisi viedä aseita sodan, konfliktin, vakavien ihmisoikeusloukkausten, heikon demokratian tai korkean väkivaltakuolleisuuden ja korkeiden väkivaltatilastojen vuoksi.

Changemakerissa me pidämme tätä tilannetta kestämättömänä ja vaadimme Suomelta moraalista selkärankaa lopettaa tämäntyyppinen asevienti. Vain omalla esimerkillä voi näyttää mallia rauhan rakentamisessa. Rauhan työn hyödyllisyys valuu hetkessä hukkaan kuin virtaava vesi, jos samaan aikaan ylläpidetään sotaa tai konfliktia, heikkoa demokratiaa, väkivaltaa ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Rauhaa ei voida saavuttaa, jollei yhteiskunnallisia eriarvoisuuden ilmentymiä ei saada lievennettyä. Monissa tilanteissa heikoimmassa tilanteessa ovat lapset, naiset sekä vanhukset. Sodan kärsimykset jättävät elinikäiset traumat, varsinkin jos niitä hirveyksiä ei pääse käsittelemään asiantuntijan kanssa.

Changemakerin upea rauhakampanja tarvitsee aktiivista paikallisryhmien panosta. Osallistuminen kampanjaan on hyvin helppoa nettipainotteiden kampanjan vuoksi. Jo pienillä teoilla voi edistää kampanjan menestymistä. Viikolla 41 rauhakampanjalla on tehoviikko, jolloin paikallisryhmiltä odotetaan aktiivista jalkautumista paperisten vetoomusten kanssa omiin elinympäristöihinsä, esim. työpaikalle, kouluun, harrastusympyröihin. Tämän kampanjan pääpointit ovat helposti selitettävissä ihmisille ja siksi olisikin tärkeää, että kampanja saisi hyvin näkyvyyttä ympäri Suomea.

Jokaisen panos kampanjan menestymisessö on arvokas. Haluankin rohkaista kaikkia Changemakerin jäseniä tekemään oman panoksensa tämän kampanjan menestymisen hyväksi.

Changemaker on luotu sitä varten, jotta voisimme olla piikki lihassa silloin kun on tarvetta nostaa esille maailman epäkohtia. Globaali oikeudenmukaisuus rakentuu pienten tekojen kautta. Jokainen meistä voi olla muutoksentekijä. Siihen ei tarvita ihmeitä. Siihen tarvitaan tahtoa ja myönteistä asennetta. Meillä on avaimet parempaan maailmaan. Siksi meidän on osoitettava, että me olemme vakavasti otettava yhteiskunnallinen toimija. Sen voimme tehdä aktiivisella kampanjoinnilla.

Aurinkoisin kampanjaterveisin,

Anna-Maria Timonen
Changemakerin paikallisryhmävastaava ja rauharyhmän aktiivi