Verkostodemokratia on demokratiaa

Tänä viikonloppuna vietetään taas pitkästä aikaa Changemaker-viikonloppua. Tällä kertaa matkamme käy Ouluun. Oletettavasti innostavan, opettavaisen ja yhteisöllisen viikonlopun päätteeksi on sunnuntaina vuorossa verkostomme jäsenkokous. Changemakerilla on kaksi jäsenkokousta vuodessa, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Minun mielestäni meidän verkostodemokratiamme kiteytyy jossain määrin juuri jäsenkokouksiin – paikallisryhmien ja teemaryhmien hienoa ja melkoisen itsenäistä työtä unohtamatta!

Kevään jäsenkokouksen esityslistalla ovat sekä tiimin täydennysvaali, Globalistin päätoimittajan valinta, teemaryhmien periaateohjelmien hyväksyminen, sääntömuutoksen tekeminen että monia muitakin verkoston toimintaan vaikuttavia asioita. Syksyn jäsenkokouksessa puolestaan päätetään seuraavan vuoden tiimitoimijoista ja toiminnasta pääkampanjateemoineen.

Jäsenkokous on se paikka, jossa kuka tahansa Changemakerin jäsen saa äänensä kuuluviin helposti koko verkostoamme koskevissa asioissa. Helppoa vaikuttamista kielii se, että voi vain tulla paikalle ja kertoa asiakohdissa mielipiteensä, kannattaa tai kyseenalaistaa. Jäsenkokoukset mahdollistavat keskustelun myös esityslistan ulkopuolelta nousevista aiheista – sen takia listassa on kohta ”Muut esille tulevat asiat”.
Jäsenkokouksessa on mahdollista käydä keskusteluja verkoston sisäisestä toiminnasta ja siitä, mitä asioita voisimme ja haluaisimme erityisesti kehittää. Kokous on oikea paikka tuoda asioita esiin siksi, että samalla saadaan verkoston mielipide siitä, onko kehittämisidea hyvä vai pitäisikö sitä suunnata ehkä hieman toisin.

Jokaisen jäsenen ajatus on tärkeä Changemakerin tulevaisuuden suunnan kannalta. Asiat, joita tiimi, työntekijät ja teemaryhmät ovat kokoukseen valmistelleet, ovat sellaisia, että niistä toivotaan jäsenistöltä keskustelua, mielipiteitä ja linjauksia. Sen takia on erityisen tärkeää, että jäsenkokouksiin löytäisivät tiensä monenlaiset verkostomme jäsenet.

Changemaker on jäsenistönsä näköinen – verkostodemokratia saa sen aikaan.

Kirjoittaja on Changemakerin puheenjohtaja.