Särkänniemen delfinaario lakkautetaan

Tampereen Särkänniemi päätti 27.10. lakkauttaa pitkään jatkuneen delfinaariotoiminnan. Näytöksiä ei enää pidetä, ja delfinaarion neljä delfiiniä siirretään mahdollisesti jo ensi kesänä toiseen eurooppalaiseen delfinaarioon.

Useat järjestöt ovat jo pitkään vaatineet delfinaarion lakkauttamista. Ratkaisu ei ollut yllätys, koska yleinen mielipide oli alkanut kääntyä delfinaariota vastaan. Lakkauttamisen todellisena syynä voidaan kuitenkin nähdä taloudelliset ongelmat.

Erityisesti eläinoikeusjärjestöt ovat vaatineet delfinaarion lakkauttamista ja nostaneet esille delfinaariotoiminnan ongelmia. Delfinaariossa delfiinit eivät voi käyttäytyä lajilleen ominaisella tavalla. Delfiini on älykäs ja sosiaalinen laumaeläin, ja lauman jäsenet viestivät keskenään kaikuluotainäänillä. Betonialtaassa delfiinien kaikuluotausäänien käyttö vaikeutuu. Luonnossa delfiinit voivat uida päivässä useita kymmeniä kilometrejä, mutta altaassa ne voivat uida kääntymättä vain muutamia kymmeniä metrejä.

Viimeisen 30 vuoden aikana Särkänniemeen on syntynyt 16 poikasta, joista 14 on kuollut. Poikaskuolleisuus delfinaariossa oli siis lähes 90 prosenttia. Delfinaarion sulkemista koskevan kuntalaisaloitteen mukaan maa- ja metsätalousministeriö kielsi jo vuonna 1998 delfiinien tuonnin Suomeen, koska eläinsuojeluasenteiden katsottiin muuttuneen.

Delfinaarioiden vastustus on lisääntynyt kansainväisesti. Särkänniemen delfiinit ovat jo ikääntyyneitä, ja eläinoikeusjärjestöt suosittelevat niiden sijoittamista toisen delfinaarion sijasta delfiinien vanhainkotiin.

Kirjoittajat ovat Changemakerin Tampereen paikallisryhmän aktiiveja.