Changemakerin jäsenkokous 6.4.2019 Ulvilassa

Lataa pöytäkirja Jäsenkokouksen pöytäkirja 6.4.2019 (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Changemakerin jäsenkokous 6.4.2019

 Paikka: Silokallion leirikeskus, Ulvila

Paikalla: Roope Havu, Kiira Kemppainen, Minna Kojo, Mirjami Littow, Julia Manni, Iida Mäki, Petteri Näreikkö, Camilla Ojala, Linnea Parkatti, Emilia Plichta, Nico Peill, J-P Pokkinen, Angelica Saari, Roosa Sahri, Aino Saukkokoski, Jonna Sihvonen, Julia Sivonen, Joanna Slama, Maaria Suomala, Pauline Trabuc, Henna Tuhkalainen, Kia Wallin sekä Changemakerin työntekijät Essi Kurki, Sara Latvus ja Katariina Väisänen (ei äänioikeutta).

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Changemakerin puheenjohtaja Julia Manni avasi kokouksen klo 15.53. Todettiin, että kokouskutsu ja käsiteltävät asiakirjat on lähetetty sääntömääräisesti, joten kokous on päätösvaltainen. Äänioikeus on kaikilla paikalla olevilla jäsenillä, jotka eivät ole työsuhteessa Changemakeriin eli 22:lla henkilöllä. Työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajana toimii Julia Manni ja sihteerinä Katariina Väisänen. Ääntenlaskijoina toimivat Essi Kurki ja Sara Latvus. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Roope Havu ja Linnea Parkatti.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset

Tiimin jäsenet esittelivät jäsenkokoukselle omaan vastuualueeseensa liittyviä ajankohtaisia kuulumisia.

Kansainvälisellä kentällä viimeinen puoli vuotta on ollut aktiivista aikaa. ACT Allianssissa eli kansainvälisessä kristillisten avustusjärjestöjen verkostossa Changemaker on mukana Community of Practice on Youth Participation –nuorisoryhmässä. Työryhmässä työskennellään aktiivisesti sen eteen, että nuorten osallisuus toteutuisi ACT Allianssissaa paremmin. Changemakerin varapuheenjohtaja Sinituuli Suominen toimii ACT Allianssin Youth CoP:n toisena puheenjohtajana. Changemaker International –verkoston yhteistyö ollut hiljaisempaa, mutta Skype-kokous on tulossa pian. Changemaker lähettää vuosittain kaksi jäsentään Norjaan SommerSNU-leirille, joka on hyvä mahdollisuus jatkaa vaikuttamistoiminnan opettelua kansainvälisessä yhteydessä.

Käynnissä olevan pääkampanjan teema on yritysvastuu. Changemaker on mukana #Ykkösketjuun –kampanjassa, joka perustuu YK:n ihmisoikeuksia ja yritysten vastuuta koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen. Laki velvoittaisi yrityksiä ottamaan huomioon toimintansa ihmisoikeusvaikutukset kehitysmaissa. Changemakerin toiminnassa tarkoitus on tuoda esiin nuorten näkökulmaa teemaan blogikirjoituksissa, näkyä tapahtumissa ja toteuttaa tempauksia eri paikkakunnilla. Somevaikuttaminen on keskeisessä osassa. Changemakerin somevastuuviikolla kysyttiin nuorilta, mitä yritysvastuu tarkoittaa heille.

Ympäristöteeman osalta vaikutetaan erityisesti ilmastoveivin kautta. llmastoveivi-kampanjassa tavoite on saada Suomi EU-puheenjohtajakaudellaan ajamaan ilmastotavoitteita kunnianhimoisesti. Vetoomuksen voi allekirjoittaa ilmastoveivi.fi -osoitteessa. Changemakerit osallistuvat ilmastomarsseilla ainakin Helsingissä ja Jyväskylässä.

Rauhateemassa Changemaker vaikutta olemalla mukana 2250-verkostossa, joka on järjestänyt konsultaatioita suomalaisille nuorille siitä, miten nuorten osallisuutta rauhantyössä voitaisiin vahvistaa. Changemakerin oma konsultaatio oli jo syksyllä, mutta maaliskuussa järjestettiin väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseen liittyvä tilaisuus yhdessä Kirkon Ulkomaanavun ja Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston kanssa.

Tiedotuksessa Instagram-viestintää on vahvistettu merkittävästi. Viestintätiimi eli tapahtumavastaava Angelica Saari, someguru Julia Sivonen ja tiedotusvastaava Anni Valden pitävät kuukausittain Skype-kokouksia, joissa suunnitellaan tulevaa viestintää ja somea. Tiimille kannattaa vinkata someen sopivista jutuista, ja kuka tahansa voi tulla myös päivittämään Changemakerin somea. Globalistin numero 1/2018 ilmestyi tammikuussa teemalla yritysvastuu ja seuraava lehti ilmestyy toukokuussa.

Tapahtumista kevään merkittävimpiin kuuluu tämä viikonloppu. Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutukset ovat onnistuneet erinomaisesti. A-koulutuksia on järjestetty viidellä paikkakunnalla ja niissä ovat olleet vapaaehtoiset mukana kouluttamassa, B-koulutuksia kolmella paikkakunnalla ja koko päivän kestävä C-koulutus järjestetään Helsingissä 27.4. Matkakulut korvataan kaikkiin tapahtumiin. Changemaker-illoissa Helsingissä suunnitellaan kampanjaa ja tutustutaan eri teemoihin.

Tulevia tapahtumia ovat toukokuussa Maailma kylässä -festivaali ja heinäkuussa Herättäjäjuhlat, joissa näytään nuorille ja kutsutaan heitä mukaan toimintaan.

5. Toimintakertomus 2018

Koordinaattori Katariina Väisänen esitteli koosteen edellisen vuoden toiminnasta. Hyväksyttiin toimintakertomus.

[Liite 1: Toimintakertomus 2018]

6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet

Changemakerin tiimi on keskustelut yhteistyöperiaatteista Kirkon Ulkomaanavun edustajien kanssa.

Hyväksyttiin Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet.

[Liite 2: Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet]

7. Keskustelu Changemakerin toiminnan kehittämisestä

Koordinaattori Sara Latvus ohjasi työskentelyn. Siinä keskityttiin ideoimaan tulevia vaikuttamistoiminnan teemoja, josta valittaisiin pääkampanjateema vuodelle 2020. Tiimin valmiiksi ehdottamat teemat sijoitettiin näkyville yhteiseen tilaan ja niitä sai kierrellä kommentoimassa. Tyhjille papereille sai ehdottaa uusia teemoja. Jokainen osallistuja sai viisi ääntä, jotka sai jakaa haluamallaan tavalla parhaina pitämiensä ehdotusten välillä.

Väkivaltaisen radikalisaation ehkäiseminen (5 ääntä)

Mikromuovi (22 ääntä)

Maata pitkin (3 ääntä)

Puhdas energia (8 ääntä)

Eläinten oikeudet (7 ääntä)

Ilmastonmuutos uhkana luonnon monimuotoisuudelle (18 ääntä)

Ei häirinnälle: vihapuheen vastainen kampanja (26 ääntä)

Ydinvoima (4 ääntä)

Kasvisruoka (17 ääntä)

Neljä eniten kannatusta saanutta teemaa olivat Ei häirinnälle, Mikromuovi, Kasvisruoka ja Luonnon monimuotoisuus.

8. Kampanjateeman valinta vuodelle 2020

Edellisen työskentelyn pohjalta valittujen neljän teeman kannattajat esittelivät jäsenkokoukselle, miksi kyseinen teema olisi hyvä valinta pääkampanjalle vuonna 2020. Pääkampanjan on tarkoitus olla vuoden näkyvintä vaikuttamistoimintaa, mutta sen ohella muista teemoista voidaan toteuttaa myös pienimuotoisempaa kampanjointia.

Ehdotus 1: Kampanja ilmastonmuutoksen uhasta luonnon monimuotoisuudelle Kampanjan ajatuksena on käsitellä ilmastonmuutoksen luomaa uhkaa luonnon monimuotoisuudelle erityisesti metsien näkökulmasta. Metsä ja eläimet ovat arvo ja elinehto ihmisille. Metsien hakkaaminen vaarantaa hiilinielujen riittävyyden ja vaikuttaa kielteisesti eläinkannan monimuotoisuuteen. Metsiin liittyy myös aavikoituminen, joka vaikuttaa ilmastopakolaisuuteen.

Ehdotus 2: Ei häirinnälle: vihapuheen vastainen kampanja Changemakerilla pääkampanjavuoro on yleensä kiertänyt kolmen kattoteeman kesken, ja tämä kampanjateema sopisi erityisen hyvin, koska rauha-teemaista kampanjaa ei ole toteutettu pitkään aikaan. Kyse ei ole vain somessa tapahtuvasta vihapuheesta, vaan globaalista ilmiöstä, joka lietsoo konflikteja. Vihapuheen ehkäiseminen edistää rauhaa. Yksi osa kampanjaa voisi kuitenkin olla somealustojen kuten Facebookin haastaminen.

Ehdotus 3: Kasvisruokakampanja Ihmiset eivät ymmärrä lihantuotannon roolia ilmastonmuutoksessa. Kasvisruoan merkitystä ilmastotekoja olisi hyvä käsitellä neutraalisti ja ilman syyllistämistä ja kannustaa ihmisiä kasvisruoan suosimiseen.

Ehdotus 4: Mikromuovikampanja Tässä kampanjassa lisättäisiin tietoisuutta muovin haitoista ympäristölle. Monet eivät tiedä miten muovia kuuluisi kierrättää, joten kampanja voisi antaa konkreettisia ohjeita arkielämän tekoihin. Vaikuttamistoimintona toteutettaisiin vetoomus muovinkäytön rajoittamisesta yrityksissä.

Avattiin keskustelu kampanjateemoista, jonka jälkeen siirryttiin äänestämään. Päätettiin äänestää käsiäänestyksellä.

Ehdotus 1: Kampanja ilmastonmuutoksen uhasta luonnon monimuotoisuudelle: 3 ääntä

Ehdotus 2: Ei häirinnälle: vihapuheen vastainen kampanja: 8 ääntä

Ehdotus 3: Kasvisruokakampanja: 6 ääntä

Ehdotus 4: Mikromuovikampanja: 5 ääntä

Valittiin pääkampanjateemaksi vuodelle 2020 vihapuheen vastainen kampanja. Kampanjan suunnitteluryhmä tapaa ensimmäistä kertaa kesäkuussa ja syksyllä käynnistyy suuremmin. Vuonna 2020 voidaan toteuttaa pienempää kampanjatoimintaa myös muista teemoista.

9. Vaalitoimikunnan valinta

Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella vuoden 2020 tiimin valintaa, joka tapahtuu syksyn jäsenkokouksessa. Vaalitoimikunta mainostaa tiimihakua, kannustaa jäseniä hakemaan ehdolle tiimiin, ottaa vastaan hakemukset ja tarvittaessa esittelee hakijat jäsenkokoukselle.  Vaalitoimikuntaan valitaan 2-5 henkilöä. Toimikuntaan valittavat eivät itse voi hakea tiimiin seuraavalle vuodelle.

Vaalitoimikuntaan valittiin J-P Pokkinen, Aino Saukkokoski ja Iida Mäki. Kokouksessa kannatettiin kaikkien hakijoiden valitsemista

10. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja toi esiin, että jäsenet saavat mielellään päivittää Changemakerin somekanavia osallistuessaan verkoston teemoihin liittyviin tapahtumiin. Tunnukset saa puheenjohtajalta.

11. Ilmoitusasiat

 Changemaker-koordinaattori Sara Latvuksen työsuhde päättyy 31.7.2019 ja Katariina Väisänen 6.9.2019, joten tämä on molempien viimeinen jäsenkokous.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:25.