Seurakuntavaalien tulos – positiivinen avaus kirkon tulevaisuuteen

Viime vuonna olleet seurakuntavaalit saivat aikaan positiivisen muutoksen äänestysprosenttiin. Vaikka 20 %:n raja ei ylittynytkään, niin silti ihmiset ovat aktiivisesti osallistuneet seurakunnalliseen päätöksentekoon antamalla ainutkertaisen äänensä yhteisen työn hyväksi. Seurakuntavaaleissa tapahtui ensimmäisen kerran nuorten astuminen äänestyskentälle kirkollisessa päätöksenteossa. Syksyllä käyty homokeskustelu osoitti sen kuinka tämä aihe on yhä edelleen hyvin tulenarka, vaikkakin elämme jo 2010-luvulla. Seurakuntavaaleissa selkeään menestyksen saavutti Tulkaa kaikki -liike, joka puolustaa niiden oikeuksia, joita syrjitään seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Tulkaa kaikki- liike on avannut kirkollisen keskustelun moniarvoiseen suuntaan ja tuonut esiin näkökulmia, jotka suututtavat osaa kirkkokansasta, mutta toisaalta motivoi osaa kirkkokansasta pysymään kirkon toiminnassa mukana ja uskomaan siihen, että toivoa on olemassa myös homoseksuaalien oikeuksien huomioonottamisen suhteen.

Seurakuntavaalien aikaan käytyyn keskusteluun on vaikuttanut voimakkaasti syksyllä valinnut vilkas kirkkopoliittinen keskustelu, jossa ääripäät tulivat keskiöön ja ne äänet, jotka ovat ääripäiden välissä, peittyivät keskustelussa voimakkaampien kannanottojen alle. Demokratian kannalta on mielestäni ongelmallista se, että tällaisessa aiheessa ei tule esiin sitä porukkaa, jotka voisivat olla valmiimpia löytämään ratkaisuja ongelmallisiin kysymyksiin, jotka aiheuttavat porukassa hajaannusta.

Seurakuntavaalien tulos osoittaa sen, että muutos on mahdollinen ja se on toteutettavissa tulevaisuudessa. On syytä kuitenkin olla sen verran realisti, että muutokset kohti suurempaa avoimuutta ja suvaitsevaisuutta vaatii paljon työtä ja aikaa, sillä asenteet muuttuvat hitaasti ja uskontulkintoihin liittyvät asiat ovat niin herkkiä, että niissä asioissa voidaan loukkaantua pahasti puolin ja toisin. Toivoa ei silti kannata menettää, sillä suuria saavutuksia on saatu aikaan aiemminkin jopa sellaisissa asioissa, joita kansainvälisesti katsottuna olisi voitu pitää hyvin vaikeina tai jopa mahdottomina. Pienistä teoista kasvaa suuria saavutuksia aivan samoin kuin maailmaa muutetaan pienten askeleiden kautta laaja-alaisella asiantuntemuksella ja suurella sydämellä. Totta kai voimme saada aikaan muutoksen ihmisten tasa-arvoisuuden edistämisessä.