Ilmastolaki! Nyt!

Ilmastolaki-teksti Eduskunnan portailla

Eduskunta äänesti perjantaina 6.3.2015 siitä, halutaanko Suomeen hallituksen esityksen mukainen ilmastolaki. Eduskunta hyväksyi lain äänin 150-33. Äänestystulos on osoitus siitä, että Suomi haluaa kantaa globaalin vastuunsa ilmastokysymyksistä.

Polttava Kysymys -kampanja on vaatinut Suomeen ilmastolakia jo vuodesta 2008. Changemaker lähti mukaan tänä päivänä 34 tahon kampanjakoalitioon jo kampanjan ensimmäisen vuoden aikana. Kampanjan tavoitteena oli saada Suomeen ilmastolaki, jonka avulla edistetään ilmastopolitiikan avoimuutta sekä määritellään uusimman ilmastotieteen mukaiset päästövähennykset. Kampanjassa toivoimme myös Suomen asettavan itselleen välitavoitteita, jotta ilmastopolitiikkaa voidaan mitata ja seurata paremmin.

Kampanjan alusta eduskunnan äänestykseen kului vähän yli 7 vuotta. Changemakerit osallistuivat kampanjaan monin eri tavoin. Vuonna 2008 kampanjatyömme keskittyi erityisen paljon ilmastoteemaan ja keräsimmekin joulun kuumimpia kortteja. Tämän jälkeen olemme tehneet vaikuttamistyötä muiden kampanjoiden ohella. Esimerkiksi monet paikallisryhmät olivat mukana rakentamassa lumiukkoja laskiaistiistaiden lumiukkotempauksissa.

Polttava Kysymys on ollut minulle vuosien ajan todella tärkeä kampanja. Ilmastokysymys herätti minussa kiinnostuksen vaikuttaa globaalia epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviin rakenteisiin, ja samalla se on opettanut minulle, miten voisin tehdä tätä vaikuttamistyötä entistä paremmin. Olen päässyt osallistumaan monenlaisiin toimintoihin kampanjan osalta. Olen ollut ideoimassa tempauksia, joilla eduskunta toivotetaan tervetulleeksi takaisin töihin syyskuun alussa. Olen päässyt lobbaamaan ilmastolakia muutamille kansanedustajille. Vuonna 2014 pääsin myös kirjoittamaan Changemakerin lausuntoa ympäristöministeriön esitykseen ilmastolaista.

Seitsemän vuoden työ toi hienon tuloksen, mutta sekään ei ole täydellinen. Eduskunnan hyväksymässä ilmastolaissa eivät toteudu kaikki Polttavan Kysymyksen tavoitteet. Laissa on sitouduttu vähentämään ilmastopäästöjä vähintään 80 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon verrattuna. Uusimman ilmastotieteellisen tiedon perusteella Polttava Kysymys -kampanja on vaatinut vähintään 95 % päästövähennyksiä. Lisäksi laista puuttuvat välitavoitteet, jotka tekisivät laista vahvemman ja helpommin seurattavan.

Vaikka kaikkia tavoitteita ei saavutettukaan, pidän minä tätä itse suurena voittona. Meille tulee ilmastolaki!

Kirjoittaja on Changemakerin puheenjohtaja.

Kuva: Mikael Ahlfors / Polttava kysymys