Ruotsinkielinen Changemaker starttasi!

Jo muutaman vuoden ajan on Changemakerissa haaveiltu kaksikielisestä verkostosta. Keskeisimmissä ruotsinkielisissä, Porvoon hiippakunnan nuorten tapahtumissa on käyty parin vuoden ajan. Verkoston tunnetuksi tekeminen ruotsinkielisille on ollut hidasta työtä, mutta vähitellen se on ollut helpompaa esimerkiksi verkostolle luodun ruotsinkielisen materiaalin ansiosta.

Viime vuoden lopulla puhtia ruotsinkielisen toiminnan lanseeraamiselle haettiin harjoittelijan avulla. Valtiotieteellisestä tiedekunnasta Changemakeriin harjoitteluun palkattu ruotsinkielinen harjoittelija, Roland, oli kartoittamassa muutaman kuukauden ajan verkoston ruotsinkielisiä mahdollsuuksia. Oli ilo pohtia yhdessä Rolandin kanssa, miten toimintaa tulisi lanseerata, ja miten kehittää verkostoa niin, että se olisi aidosti kaksikielinen.

Kirkon Ulkomaanavussa tehty kaksikielinen työ ja sen tekijät ovat olleet luonnollinen tuki ja apu esimerkiksi kontakteissa. Yhdessä jo olemassa olevien yhteistyötahojen kanssa on ollut hyvä viedä viestiä eteenpäin.

Rolandin harjoittelun lopputuloksena oli Changemaker-verkostolle laadittu kaksikielisyysstrategia. Strategian tavoitteista osa on suhteellisen helposti saavutettavissa, osa taas tuntuu kunnianhimoisemmilta; mutta kyllähän riman onkin oltava korkealla! On hyvä olla suuria tavoitteita.

Visiossa Changemaker on elävästi kaksikielinen: toimimme näkyvän ja kuuluvan kaksikielisyyden puolesta. Kaksikielisyys on osa verkoston julkisuuskuvaa. Avoimuus ja suvaitsevaisuus ovat keskeisiä arvoja, ja jokainen tekee oman osansa niiden toteutumiseksi. Visioon sisältyy myös todellinen valtakunnallisuus: Changemaker-toimintaa on koko maassa, myös kaikkialla ruotsinkielisessä Suomessa.

Tavoitteita asetetaan saavutettaviksi, ja ensimmäinen tärkeä askel on otettu: ensimmäinen ruotsinkielinen Changemaker-ryhmä on perustettu Kokkolassa! Välkommen, Karleby!