Vapaaehtoiset vaikuttajat

Changemaker on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamistoimintaa. Vaikuttaminen ja vapaaehtoisuus nousevat usein esiin kysymyksen muodossa: mikä motivoi changemakereita vapaaehtoiseen toimintaan?

Hiljattain valmistui aiheesta Miia Kerokosken gradu, ”Muutoksen tekijät”. Kerokoski tutki kymmenen changemakerin haastattelun perusteella, mikä motivoi toimimaan verkostossa.

Gradu oli mielenkiintoista luettavaa. Esimerkiksi toiminnan teemat, itse asia, oli toimintaan mukaan vetävä tekijä – ei niinkään esimerkiksi sosiaaliset suhteet, joka yleensä on keskeinen motiivi etenkin aikuisten vapaaehtoisessa toiminnassa. Tämän on konkreettisesti voinut huomata vaikkapa Changemaker-viikonlopun suosiossa. Tänään kävin viikonlopun työryhmän kanssa läpi Toivakan Changemaker-viikonlopun palautetta, ja etenkin asiantuntijoiden luennot saivat taas kerran paljon kiitosta.

Vaikuttamisen halun ja tärkeiksi koettujen teemojen ohella myös toimintamuodot osoittautuivat tärkeiksi. Hyvin suunnitellut ja taustoitetut kampanjat koettiin Changemakerin keskeisiksi tehtäviksi. Jokaisella kampanjoista kiinnostuneella on mahdollisuus päästä toteuttamaan kampanjoiden suunnittelua. Lisätietoja saat Kylästä ja tiimin kampanjavastaavalta.