Elektroniikkajäte aiheuttaa ongelmia kehitysmaissa

Changemaker toimii ympäristön ja kehitysmaiden puolesta. Eräs näitä koskettava kysymys on elektroniikkajäte, jonka osuus maailman jätteistä kasvaa koko ajan teknologian kehityksen ja kulutuksen kasvaessa. Tästä aiheutuu ongelmia erityisesti kehitysmaille, koska niihin rahdataan Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta elektroniikkajätettä, kuten esimerkiksi vanhoja kännyköitä ja televisioita. Kehitysmaissa elektroniikkajätteen purku ja kierrätys tapahtuu usein alkeellisissa oloissa. Työ tehdään pääasiassa käsin ilman suojavarusteita. Suojatoimien puuttuessa myös ympäristöön leviää vaarallisia aineita, kuten myrkyllisiä raskasmetalleja ja kemikaaleja.

YK:n ympäristöjärjestö UNEP on todennut, että useat kehitysmaat uhkaavat hukkua elektroniikkaromuun, ellei kierrättämistä pian tehosteta entisestään. Järjestö on arvioinut, että vuoden 2007 tasosta elektroniikkajätteen määrä tulee kasvamaan Etelä-Amerikassa 200–400 prosenttia ja Intiassa noin 500 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Ongelmat ovat suuria, mutta jotain suomalaisetkin voivat henkilökohtaisesti tehdä niiden vähentämiseksi. Alueellisesti on jo järjestetty erilaisia tapoja kierrätyksen helpottamiseksi; esimerkiksi Pirkanmaan jätehuollon kaksi kuorma-autoa, Repe ja Romu, kiertävät ilmaiseksi keräämässä kodin vaarallisia jätteitä, metalliromua sekä sähkölaitteita. Ilouutinen oli tänä vuonna se, että uudistuneessa jätelaissa määrätään suurille elektroniikkaliikkeille velvoite ottaa vastaan vanhoja laitteita asiakkailta! Eduskunnan ympäristövaliokunnan mietinnön mukaan tällä tavoin halutaan varmistaa kierrätyksen vaivattomuus.