Rauha-aktiivin ajatuksia nykyajan menosta

Rauhan tavoittelijana olen joutunut monesti toteamaan, että työ rauhan puolesta ei tule tarpeettomaksi milloinkaan. Rauha lähtee yksilöstä, ja mikäli rauha ei ole johtotähtenä ihmisen sisimmässä, niin se ei myöskään voi olla ihmisen toiminnassa mukana. Rauha lähtee sydämestä. Rauha lähtee siitä ajatuksesta, että näkee elämän arvokkuuden ja tahdosta edistää harmoniaa lähiympäristössä ja tätä kautta myös laajemmissa ympyröissä. Rauhan siemenen kylväminen on asenteesta kiinni. Rauhaa voidaan edistää myös aivan pienillä teoilla. Tarvitaan myös rohkeutta edistää rauhaa silloin kun se on vaikeaa. Rauhan edistäminen omien läheisten keskuudessa on tärkeää, mutta toisaalta se voi olla yllättävän vaikeaa. Rauhan edistäminen työyhteisössä tai koululuokassa voi olla vaikeaa, mutta se ei vielä tarkoita sitä, ettei kannattaisi nähdä vaivaa sen eteen, että rauha olisi tärkein periaate yhteisön toiminnassa. Mitä sitten rauha vaatii toteutuakseen. Rauha vaatii toteutuakseen oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Rauha vaatii sitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet elämässä toteuttaa itseään ja unelmiaan. Rauha vaatii sitä, että on vähemmän tarvetta hyökätä toisia vastaan henkisesti ja fyysisesti. Mitä siihen sitten tarvitaan, että erilaiset hyökkäykset vähenevät?

Ihmisen perustarpeisiin kuuluvat nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Ihminen ei pärjää, jollei pysty kokemaan tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Ihminen tarvitsee myös tunnetta turvallisuudesta. Eläminen turvattomassa ympäristössä aiheuttaa sen, että ei voi luottaa mihinkään, ei ole mitään mihin voisi turvautua voidakseen kokea olevansa turvassa. Jokaisen ihmisen sisältä löytyy herkkä puoli, vaikka niin monet sitä yrittäväkin viimeiseen saakka peitellä. Tunteiden ilmaisemisen vaikeus ei ole vain meidän suomalaisten ongelma. Uskoisin niin, että jokaisessa kansakunnassa on tätä ongelmaa. Se näkyy siinä, että kun ei päästä jakamaan tunteita, ei tulla nähdyiksi ja kuulluiksi, niin nämä asiat liitettynä toivottomaan tulevaisuuden kuvaan ja epäoikeudenmukaisiin yhteiskunnallisiin ja paikallisiin rakenteisiin ovat varmistamassa sitä, että rauha ei pääse voittamaan ihmisen tarvetta olla konfliktissa ympäristönsä kanssa. Rauha ei ole mahdollista, jollei ole pystytty luomaan tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia rakenteita, niin että jokaisen ihmisen ihmisarvo toteutuu täysimääräisesti. Ihminen tarvitsee elämälleen merkityksen ja ihminen etsii elämälleen tarkoitusta. On paljon kuitenkin surullisia tarinoita siitä, että tämä elämän merkitys ja tarkoitus ei ole löytynyt ja sitten on päädytty tekemään sellaisia tekoja, joita ei taatusti voida sanoa rauhaa edistäviksi teoiksi.

Haluan ajatella niin, että ihmistä ei ole luotu sotaa käyväksi ihmiseksi, vaan rauhaa edistäväksi ihmiseksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisesta ihmisestä löytyy sekä kyky tehdä hyvää että pahaa. Rauhan työhön tarvitaan jokainen ihminen. Rauhan edistäminen on jokaisen ihmisen velvollisuus. Työn voi aloittaa omasta lähipiiristä. Voimme ymmärtää kansojen ja uskontojen välisen rauhan työn vaikeuden kun yritämme luoda rauhaa omassa lähipiirissämme. Oma lähipiiri on kuitenkin tärkeä lähtölaukaus rauhan työn tavoitteiden toteutumiselle. Maailma ilman sotia on varmasti utopiaa, mutta en suostu silti menettämään toivoa sen suhteen, että maailmasta saataisiin oikeudenmukaisempi, tasa-arvoisempi, turvallisempi, rauhallisempi ja väkivallattomampi paikka elää kaikille ihmisille, mikäli me katsomme itseämme peiliin ja kysymme itseltämme , mitä minä voin tehdä paremman maailman puolesta. Uskon myös siihen, että valtioiden väliset neuvottelut voivat tuottaa parempaa tulosta, mikäli kansalaiset alkavat painostaa valtioita yhä enemmän olemaan aktiivisia rauhan edistäjiä.

Rauha on mahdollinen, kun lähdemme liikkeelle omista asenteistamme, ennakkoluuloistamme ja oman toiminnan kriittisestä tarkastelusta. Ennakkoluulojen ja negatiivisten asennerakenteiden tunnistaminen ja niiden työstäminen auttaa tekemään sellaista rauhan työtä, jolla on oikeasti myönteisiä tuloksia.

Anna-Maria Timonen
Changemakerin paikallisryhmävastaava, rauhakampanjan aktiivi