Yritystukien on muututtava kestäviksi ja fossiilisten polttoaineiden tuista pitää luopua

Changemakerin kirjoitussarjassa avataan Ei kestä! -kampanjan vetoomuksen kuuden vaatimuksen perusteluja. Neljännessä kirjoituksessa käsitellään vaatimusta “yritystukien muuttamisesta kestäviksi ja fossiilisten polttoaineiden tuista luopumista”.

Verotuksen lisäksi toinen tehokas tapa kirittää suomalaisia yrityksiä kohti Pariisin sopimuksen asettamia ilmastotavoitteita on yritystuet. Valtion yritystuet voivat olla monenlaisia kuten lainaa, verotukea tai rahallista avustusta, jonka tavoitteena on tukea suomalaista yrittäjyyttä. Valitettavasti yritystukia käytetään Suomessa edelleen myös ilmastolle haitallisen yritystoiminnan tukemiseen.

Tästä syystä yritystuet olisi muutettava kestäviksi, eli niiden hakukriteereihin pitäisi liittyä yrityksen ilmastotoimet ja erityisesti kiertotaloutta edistävää yritystoimintaa tulisi tukea. Tämä on helppo ja yksinkertainen tapa tukea yritysten siirtymää kohti hiilineutraaliutta.

Suomessa tuetaan myös fossiilisia polttoaineita mm. lämmityksessä, energiantuotannossa ja liikenteessä. Tätä on perusteltu mm. sillä, että näin tuetaan välillisesti vähävaraisia ihmisiä, jotta heidän päivittäiset kulunsa kuten sähkö- ja lämmityskulut eivät nouse kohtuuttomiksi. Ajatus tuen taustalla on varmasti hyvä, mutta näistäkin tuista on luovuttava Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tukien hiljattainen laskeminen ei myöskään aiheuttaisi tavallisille kansalaisille suunnatonta haittaa, mutta lähettäisi selvän signaalin muutoksen tarpeellisuudesta. Fossiilisten tukemisen sijaan valtion tulisi tukea siirtymää ympäristöystävällisiin energiamuotoihin.