HAE CHANGEMAKER-TIIMIIN VUODELLE 2019!

Anna kätesi käyttöön paremman maailman puolesta! Haluaisitko saada kokemusta järjestötoiminnasta ja toimimisesta osana tiimiä? Kiinnostavatko sinua kehityskysymykset ja globaali oikeudenmukaisuus? Etsitkö mukavaa puuhaa vuodelle 2019? Hakua on jatkettu sunnuntaihin 7.10. asti!

Kirkon ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker hakee uutta tiimiä vuodelle 2019. Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muihin tehtäviin kaivataan nuoria, joita kiinnostaa tehdä yhdessä asioita maailman muuttamisesi. Changemaker-tiimi on enemmän kuin osiensa summa! Tiimiläisenä voit tuoda omia ideoitasi verkoston kehittämistä varten ja oppia yhdessä tekemällä. Tiimissä sukellat syvälle vaikuttamis- ja järjestötoiminnan saloihin ja tutustut uusiin kiinnostaviin ihmisiin! Changemaker-tiimissä on monia vastuualueita, kuten vaikuttamistoiminta, tapahtumatoiminta, jäsen- ja paikallistoiminta ja tiedotus. Hae siis Changemaker-tiimiin, tiedossa on huikea vuosi yhdessä tekemistä! Tiimiläiset valitaan syksyn Changemaker-viikonlopussa 12.-14.10.2018 Kajaanissa. Tiimiin hakeminen ei edellytä osallistumista leirille, vaikka jäsenistö mielellään tutustuisikin hakijoihinsa myös henkilökohtaisesti. Lisää viikonlopusta täällä.

MITÄ TIIMI TEKEE?
Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4–7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi tiimiin voidaan valita varajäseniä. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi. Tiimi pitää yhdessä verkoston työntekijöiden kanssa huolta siitä, että  verkoston jäsenkokousten päätökset toteutetaan ja niitä seurataan. Tiimin toimikausi on yksi kalenterivuosi, eli tässä tapauksessa 1.1.-31.12.2019. Tiimi kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa, kesällä harvemmin. Tiimin kokouksia järjestetään Helsingin lisäksi tiimiläisten asuinpaikoista riippuen ympäri Suomea, ja kokouksiin voi aina osallistua Skypen välityksellä.

PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT
Puheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia verkoston ja vuosittaisen kampanjan keulakuvana sekä yhteyshenkilönä jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja median suuntaan. Puheenjohtaja pyrkii saamaan verkoston teemoja näkyväksi myös verkoston ulkopuolella ja innostamaan vapaaehtoisia. Puheenjohtajalta edellytetään sitoutuneisuutta ja visiota siitä, millainen toimija Changemaker haluaa olla. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä palkkio. Puheenjohtajan tehtävät ja palkkion suuruus määritellään tarkemmin erillisessä sopimuksessa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, ottaa varapuheenjohtaja hänen paikkansa. Puheenjohtaja on ennen kaikkea innostava tiiminvetäjä, joka pystyy pitämään langat käsissään!

MUIDEN TIIMILÄISTEN TEHTÄVÄT
Varapuheenjohtajan rooli on tukea puheenjohtajaa Changemakerin toiminnan toteuttamisessa. Varapuheenjohtaja huolehtii kampanjan sujuvuudesta ja verkoston yleisestä toiminnasta puheenjohtajan oikeana kätenä. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito eri yhteistyötahojen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Uusia tuttavuuksia saa siis myös ulkomailta. Varapuheenjohtajan tehtävässä tarpeen tulevat erityisesti hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot.

Vaikuttamistoiminnan vastaava tukee tiimin ulkopuolelta valittuja teemaryhmän vetäjiä töissään. Hän pitää yhteyttä rauha-, talous- ja ympäristoteemaryhmien vetäjiin ja suunnittelee tapoja, joilla Changemakerin teemoja ja vaikuttamistyötä voidaan toteuttaa. Oma kädenjälki saa näkyä Changemakerin ydinteemoissa! Tehtävä sopii erityisesti verkoston koulutustoiminnasta ja kampanjoinnista kiinnostuneelle.

Tapahtumavastaava on vahvasti mukana toteuttamassa muun muassa kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä koulutusviikonloppuja ja Changemakerin esittelypisteitä erilaisiin tapahtumiin. Yhdessä verkoston työntekijöiden ja muiden tiimiläisten kanssa saat järjestää juuri sinun näköisiäsi tapahtumia. Mukana ovat tietysti myös verkoston vapaaehtoiset, joten et ole yksin! Erityiseksi hyödyksi katsotaan koordinointikyky ja innostava asenne.

Jäsenvastaavan tehtäviin kuuluu uusien jäsenten kutsuminen verkostoon ja heitä kiinnostavaan toimintamuotoon. Tehtävässä kannustat vapaaehtoisia toimimaan paikallisesti ja olet mukana kehittämässä uusia toimintaideioita. Tarjoat tapahtumia eri paikkakunnille ja etsit paikallisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi seurakunnista ja kouluista. Kannustava ote ja kiinnostus uusia jäseniä ja sellaisiksi haluavia kohtaan ovat jäsenvastaavan ominaisuuksia.

Tiedotusvastaavana huolehdit Changemakerin näkyvyydestä tukenasi muu tiimi ja verkoston työntekijät. Nettiartikkelien, somettamisen ja muunlaisen näkyvyyden esilläpito ovat tiedotusvastaavan tehtävien ydinsisältöä. Kiinnostus erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, vaikuttavaan viestintään ja rohkeaan sisällöntuotantoon tekevät sinusta erinomaisen ehdokkaan!

MITEN TIIMIIN HAETAAN?
Tiimiin voit hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen vaalitoimikunta@changemaker.fi viimeistään 7.10.2018. Kerro hakemuksessa nimesi ja ikäsi, asuinpaikkakuntasi ja puhelinnumerosi. Kerro myös millaista kokemusta sinulla on Changemakerin toiminnasta sekä mikä tai mitkä tiimin tehtävistä sinua kiinnostavat ja miksi olisit niihin sopiva. Hae toki useampaa tehtävää ja kerro mistä tehtävästä innostuit eniten.

Tiimiin valittavien tulee olla Changemakerin jäseniä, muita meriittejä ei edellytetä. Aktiivinen toiminta verkostossa katsotaan toki eduksi, mutta se ei ole ehdoton vaatimus. Tiimin valinnassa pyritään ottamaan huomioon valtakunnallisen verkoston alueellinen tasa-arvoisuus. Jäseneksi voi liittyä tästä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tiimiläiset valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa, joka pidetään Kajaanissa 13.10.2018. Hakijoiden toivotaan pääsevän paikalle kokoukseen, mutta se ei ole edellytys.

Lisätietoja tiimi- ja puheenjohtajahausta voi kysyä vaalitoimikuntaan kuuluvilta Iida Silfverhuthilta, Hanna Ylikankaalta, Veera Plantingilta ja Riikka Rautiaiselta, vaalitoimikunta@changemaker.fi. Tarkempaa tietoa tiimin ja puheenjohtajan roolista verkostossa löytyy myös Changemakerin säännöistä. Kokemuksia tiimissä ja puheenjohtajana toimimisesta voit kysyä myös tiimissä tänä vuonna toimivilta. Tiimin jäsenet vastaavat mielellään kysymyksistä omiin tehtäviinsä liittyen, yhteystiedot täällä.

Kuvassa vuoden 2018 tiimiläiset.