Nuoret vastustavat ilmaston tuhoavaa talouskasvua

Changemakerin aktiivit Ronja Karkinen, Elsa Pakkasvirta, Petteri Näreikkö ja Sinituuli Suominen nuorten ilmastokokouksessa 2.3.2019.

Lauantaina Finlandia-talolla 500 nuorta kokoontui nuorten Agenda 2030 -ryhmän järjestämään ilmastokokoukseen. Tapahtumassa oli voimakas tunnelma. Huoli ilmastonmuutoksesta yhdisti kaikkia osallistujia. Jo nimilapuissa korostettiin, kuinka lyhyessä ajassa muutos on saatava aikaan. Suurin osa osallistujista on kolmekymppisiä tai vasta kaksikymppisiä vuonna 2030, johon suuren osan ilmastotoimista on tähdättävä, jotta tästä selvittäisiin.

Ilmastokokouksen nimikyltit muistuttivat, että muutoksen on tapahduttava nopeasti.

Tapahtumassa oli kuitenkin helppo ymmärtää, että ilmastonmuutos on myös enemmän kuin syvän huolen aihe. Se on toiminnan ja aktivoitumisen syy. Kirjoitin blogissani viime syyskuussa, että nuorison on aika herätä. Juuri näin on nyt käynyt. Greta Thunberg ja häntä seuraavat koululaiset, lukiolaiset, yliopisto-opiskelijat ja ylioppilaskunnat ovat kaikki vahvasti puhumassa ilmastonmuutoksen asettamisesta etusijalle politiikassa. Nuorten verkostot ja ympäristöjärjestöt, tietysti myös Changemaker, olivat mukana tapahtuman julkilausuman 20 allekirjoittajassa.

Mitä nuoret sitten vaativat? Julkilausumasta päällimmäisenä esiin nousee voimakas kritiikki jatkuvan kasvun tavoittelua kohtaan. Visiossa todetaan, että ”vuonna 2030 maailmassa tavoitellaan jatkuvan talouskasvun sijaan kestävää hyvinvointia.”

Nyt näin ei ole, vaan kasvun tavoittelu on kaiken edellä. ”Hiilidoksidipäästöt kasvoivat vuonna 2008 ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Päästöjen nousua vauhditti talouskasvu – – Suomi ulkoistaa tuotantonsa ympäristövaikutukset kehittyviin maihin ja kuluttaa alle neljässä kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Nykyisen talousjärjestelmän ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisen välillä vallitsee ristiriita. Tämänhetkinen talousjärjestelmämme edellyttää jatkuvaa kasvua, joka on pitkälti sidottu luonnonvarojen käyttöön.”

Tällainen sanoma on radikaali nykyisessä talouskeskustelussa. Muutos on kuitenkin välttämätön, luonnon hyvinvointi on asetettava ykkösprioriteetiksi. Pitkään on kerrottu, että vihreä kasvu on mahdollista ja että päästöt ja kasvu on mahdollista kytkeä irti toisistaan. Tämän irtikytkennän pitäisi kuitenkin olla täydellinen, jotta kasvu ei söisi ilmastotekojen hyötyjä. Tällaisesta ei ole merkkejä, eikä meillä ole enää yhtään aikaa odottaa.

”Radikaalien ilmastotoimien aika on nyt. Ilmastonmuutos ei odota parempia taloudellisia aikoja tai uusia innovaatioita, vaan rakenteellisten muutosten tekeminen on aloitettava heti.” Laita sinäkin eteenpäin julkilausuman sanomaa ystäville, sukulaisille, poliitikoille ja kaikille — jokaisen tulee ymmärtää minkälaista muutosta ilmastokatastrofin välttäminen vaatii. Nuorten äänen on kuuluttava nyt vahvana. Meillä on uskallusta ajatella asiaa sillä uudella tavalla jota nyt tarvitaan, jotta tehokkaita muutoksia saadaan aikaan.

Kirjoittaja on Changemakerin entinen puheenjohtaja ja pitää Katastblogi-ilmastonmuutosblogia.