Lain säätämiä minimitakuita tulee pidentää, ja yritykset tulee velvoittaa korjaamaan tuote sen korvaamisen sijaan.

Kirjoitussarjassa avataan Ei kestä! -kampanjan vetoomuksen kuuden vaatimuksen perusteluja. Toisessa kirjoituksessa avataan vetoomuksen toista vaatimusta “Lain säätämiä minimitakuita tulee pidentää, ja yritykset tulee velvoittaa korjaamaan tuote sen korvaamisen sijaan. Tuotteiden verotusta tulee alentaa, mitä pidempi takuu tuotteilla on”.

Lain määräämä virhevastuu velvoittaa myyjän korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen, jossa on virhe tai poikkeama. Jos virhe ilmenee vuoden kuluessa tavaran ostamisesta, oletetaan vian olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan näin ollen myyjän vastuulle. (linkki aukeaa uuteen välilehteen) Virhearvioinnit ovat aina tapauskohtaisia, mutta käytännössä esimerkiksi vuoden aikana ilman ulkoista vahinkoa hajonnut pienelektroniikka voi kuulua Suomessa virhevastuun piiriin.

Takuun antaminen sen sijaan on Suomessa vapaaehtoista. Takuu tarkoittaa, että takuun antaja ottaa vastuun tuotteessa esiintyvistä virheistä sovitun ajanjakson ajalta. Takuu annetaan yleensä vuodeksi tuotteen ostohetkestä, mutta voi olla myös pidempi.

Tuotteiden käyttöiän pidentäminen on helpoin tapa vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä. Jos esimerkiksi tekstiilituotteiden ja vaatteiden käyttöikä saataisiin kaksinkertaistettua, vähennettäisiin noin 46 prosenttia suomalaisen tekstiili- ja muotialan päästöistä. (linkki aukeaa uuteen väliehteen)

Usein keskustelu tavaroiden käyttöiän pidentämisessäkin valitettavasti pyörii yksilöiden vastuun ympärillä. Yksilöitä kannustetaan korjaamaan ja huoltamaan vaatteitaan (tämä on tietysti tärkeää ja siksi vaadimme myös korjauspalveluiden arvonlisäveron laskua, kerromme tästä tarkemmin toisessa blogipostauksessa, joka ilmestyy myöhemmin), mutta rakenteellisen muutoksen aikaansaaminen vaatii myös yritysten saamista mukaan muutokseen. Tähän tarvitaan poliittista ohjausta päättäjiltä.

Toimiviksi keinoiksi ehdotamme arvonlisäveron laskua sen perusteella, miten pitkä takuu tuotteella on: mitä pidempi takuu, sitä alhaisempi tuotteen arvonlisävero. Pitkäikäiset tuotteet ovat ilmastovaikutuksiltaan moninkertaisesti parempia kuin lyhytikäiset, ja niiden pitäisi siksi olla myös edullisempia. Pidempi takuuaika toimii pitkäikäisyyden vakuutena, ja sitoo yrityksiä valmistamaan jo lähtökohtaisesti kestävämpiä ja korjattavampia tuotteita. Lisäksi takuun tarjoajat tulisi velvoittaa lähtökohtaisesti korjaamaan tuote sen korvaamisen sijaan.

Allekirjoita kampanjavetoomus ja vaadi päättäjiltä toimia ylikulutuksen hillitsemiseksi.