Avaimet rauhaan

Olen jo pidemmän aikaa miettinyt millaisia keinoja meillä olisi suomalaisina edistää rauhaa eri tasoilla: henkilökohtaisella, paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Näemme usein uutisia, jotka eivät ole positiivisia. Nämä uutiset saattavat lannistaa meitä synkkiin ajatuksiin ja epätoivoisuuden kasvamiseen.

Mielestäni on haasteellista se, että eriarvoisuus ihmisten välillä on kasvanut niin valtavasti eri puolilla maailmaa. Eriarvoisuus voi olla seurausta muun muassa köyhyydestä ja ongelmista koulussa ja kotona. Eriarvoisuuden kasvu on liitoksissa konflikteihin ja sitä kautta sotiin asti.

Ratkaisuna tähän isoon ongelmaan voisi olla esimerkiksi se, että ympäri maailmaa pystyttäisiin ja tahdottaisiin panostaa paljon resursseja siihen, että köyhyyttä saataiasiin vähennettyä. Tätä kautta olisi myös tärkeää, että jokainen ihminen voisi löytää paikan elämässä ja toteuttaa vahvuuksiaan omalta paikaltaan. Olisi tärkeää, että yhä useampi ryhtyisi edistämään tavoitetta, jolla pyritään saavuttamaan turvallisempi yhteiskunta ja maailma jokaiselle ihmiselle. Maailma, jossa ei olisi niin paljon pelkoa, vihaa, väkivaltaa ja itsekkyyttä. Maailma, jossa jokaisen ihmisen ihmisarvo tunnustetaan ja sitä pidetään loukkaamattomana arvona. Asiana, jonka tunnustaminen olisi luonnollinen osa elämää. Tavoitteena on se, että tarve sodan käymiselle vähenisi radikaalisti ja ehkä jonain kauniina päivänä siitä päästäisiin kokonaan eroon. On tärkeää pitää unelmat mielessä ja agendalla, koska ilman muutosvoimaa mikään hyvä tavoite ei voi toteutua. Muutos on jo ovella, joten taistelu jatkukoon.