Terveisiä Tampereen sosiaalifoorumista!

Olin viime viikolla kuuntelemassa SaferGlobe Finlandin järjestämää paneelikeskustelua aseviennistä Tampereen sosiaalifoorumissa. Keskustelemassa oli aseviennin asiantuntijoita eri järjestöistä, SaferGlobin Jarmo Pykälä, Suomen Rauhanpuolustajien Teemu Matinpuro, Amnestyn Frank Johansson ja ICAHD Finlandin Marko Pajula.

Paneelissa tuli paljon mielenkiintoista uutta tietoa eri järjestöjen näkökulmista. Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson keskittyi erityisesti ATT-sopimukseen ja siitä käytyihin neuvotteluihin ja Pajula taas Suomen ja Israelin väliseen asekauppaan. ICAHD Finland kerää vetoomusta suomalaisilta vaikuttajilta Suomen ja Israelin välisen asekaupan lopettamiseksi. Vetoomukseen on saatu tunnettuja vaikuttajia kulttuurin ja tieteen aloilta. Myös Amnesty kerää vetoomusta Stop Aseet –kampanjansa tiimoilta. Amnesty vaatii YK:n tulevalta asevienti sopimukselta tehokkuutta ja sitä, että sopimukseen on sisällytettävä vahva ihmisoikeusnäkökulma. Johansson korosti myös Suomen aktiivisuutta sopimusneuvotteluissa. Ilman Suomen aktiivisuutta prosessi olisi Johanssonin arvion mukaan noin kaksi vuotta nykyistä jäljessä.

Tällä hetkellä asekauppasopimuksesta ei olemassa vielä edes luonnosta. Joidenkin valtioiden intresseissä on ollut viivyttää neuvotteluita mahdollisimman pitkään. Sopimuksen kuitenkin oletetaan tulevan valmiiksi heinäkuussa. Kuten paneelikeskutelussakin kävi ilmi, sopimus on hyvä, vaikka se ei olisikaan täydellinen.

Sopimuksen olemassaolo on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin ei sopimusta lainkaan, sillä tällä hetkellä kansainvälisiä standardeja aseviennille ei ole.

Olen ollut keräämässä allekirjoituksia Changemakerin vetoomukseen Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä ja Kirkon nuorisopäivillä Tampereella. Kummassakin paikassa Rauhantekijä-kampanja on saanut erittäin hyvän vastaanoton, eikä ihmisiä ole tarvinnut taivutella allekirjoittamaan vetoomusta.

Om mahtavaa, että Changemaker ei kampanjoi aseviennin puolesta yksin. Kaikilla järjestöillä on hieman eri näkökulma, mutta kokonaisuudessaan kampanjat tukevat toisiaan. Asia on tärkeä ja ansaitsee meidän kaikkien panostuksen muutoksen aikaansaamiseksi!