Keskusteluja kehityspoliittisesta ohjelmasta

Kolmannen sektorin eli kansalaisjärjestöjen edustajia kokoontui tänään Ulkoministeriön järjestämään kansalaisjärjestöseminaariin, jossa käytiin läpi Pariisin julistusta, hallituksen kehityspoliittista ohjelmaa ja sen toiminnallistamista sekä ympäristöä ja luonnonvaroja kehityspoliittisessa ohjelmassa.

Ministeri Paavo Väyrynen oli paikalla esittelemässä uutta hallituksen kehityspoliittista ohjelmaa. Ministeri listasi ohjelman avainsanoja, termejä, jotka kuvastivat ohjelmaa ja sen keskeisimpiä teemoja: ihmiskuntapolitiikka, kehityspolitiikka, kestävä kehitys, johdonmukaisuus ja keskittäminen. Etenkin kestävä kehitys monine ulottuvuuksineen sai ministeriltä paljon painoarvoa.

Kepan ohjelmajohtaja Maija Seppo kertoi kansalaisjärjestöjen näkemyksiä ohjelmaan. Keskeisenä huolenaiheena oli etenkin ohjelman romanttisuus eli selkeiden tavoitteiden puuttuminen, jolloin kansalaisjärjestöjen rooli ”vahtikoirina” on vaikeaa. Seppo mainitsi ohjelman puutteeksi myös sen, että suomalaisia ruohojuuritason vaikuttamisverkostoja ei oltu selkeämmin huomioitu. Näiden verkostojen (myös Changemakerin!) tärkeä tehtävä etenkin nykyisen Suomen taloudellisen kasvun aikana on muistuttaa suomalaisia kehitysyhteistyön tärkeydestä, muiden, heikommassa asemassa olevien huomioon ottamisesta.

Voit tutustua kehityspoliittiseen ohjelmaan: http://www.formin.fi/public/default.aspx? contentid=103136&nodeid=15457&contentlan=1&culture=fi-FI