Jätettä ei jätetä

Tiesitkö, että roskista ja jätteistä on mahdollista tehdä polttoainetta liikenteeseen? Tätä polttoainetta kutsutaan biokaasuksi.

Biokaasu on ekologisesti kestävä energiamuoto, sillä se syntyy jo olemassa olevasta materiaalista ilman tarvetta maan louhimiseen tai metsän kaatamiseen. Biokaasua tehdään esimerkiksi roskista ja eläinten ulosteista mädättämällä näitä jätteitä niin, että syntyy metaania. Tämän jälkeen metaani otetaan talteen, ja sitä voidaan käyttää polttoaineena autoissa. Autojen tulee tosin olla kaasukäyttöisiä. Prosessin jäännöksiä on mahdollista käyttää tehokkaana lannoitteena.

Biokaasua tehdään jo tälläkin hetkellä kaupunkien kaatopaikoilla ja vedenpuhdistamoissa. Siitä syntyvä energia ohjataan kaukolämpöverkkoon tai vaikkapa vedenpuhdistamon omiin tarpeisiin. Järkevintä olisi kuitenkin tehdä kaasusta liikenteen polttoainetta, sillä liikenteen polttoaineena kaasu korvaisi kaikkein saastuttavinta energiamuotoa, bensiiniä. Rakennuksia taas on mahdollista lämmittää ekologisemmin keinoin, kuten puulla tai vaikkapa aurinkovoimalla.

Biokaasun tuotantoa on mahdollista lisätä nykyisestä, mutta kaikenkattavaksi energiaratkaisuksi siitä ei laskelmien mukaan ole. Siksi olisikin tärkeää ohjata kaasu liikenteen käyttöön, jossa sen ekologinen hyöty olisi suurin. Lisäksi biokaasun liikennekäyttö muuttaa sen taloudellista arvoa, kun siitä tulee lämmityskulujen säästökeinon sijaan myytävissä oleva tuote. Tämän uskoisin lisäävän biokaasun valmistuksen houkuttelevuutta esimerkiksi maanviljelijöiden keskuudessa. Maatilojen sivustalla voisi olla oma kaasuasema, josta ohiajavat autoilijat voisivat ostaa kaasua mukaansa.

Tällaista toimintaa on jo myös Suomessa: Jyväskylän kupeessa Laukaalla Kalmarin tila tuottaa kaasua liikenteen käyttöön. Tällaisen toiminnan laajeneminen vaatisi vain enemmän biokaasulla toimivaa autokantaa seurakseen. Tässä tulemme siihen, mitä Jyväskylässä yritämme saada Vihreän liiton valtuustoaloitteen pohjalta luodun adressin avulla aikaan: kaupunki voisi luoda tankkausaseman ja muuttaa oman autokantansa, kuten bussit, kaasulla kulkeviksi. Näin tuotteella olisi varmaa kysyntää, ja biokaasun liikenteen valloitus Suomessa voisi jatkua uudella energialla.

Kirjoittaja on Jyväskylän paikallisryhmän yhteyshenkilö.