Maailma ei ole valmis

Marika ja Elina esittelevät kampanjaa

Maailma ei ole valmis. Koska muutos on väistämätöntä, en usko, että maailma tulee koskaan olemaankaan valmis. Se voi kuitenkin olla reilu. Changemakerin sääntöjen mukaan meidän työmme on tehty, kun maailma on reilu – työtä siis piisaa vielä. Sen sijaan minun urakkani Changemakerin puheenjohtajana päättyy vuodenvaihteessa.

Minut ajoi Changemakeriin huoli ilmastonmuutoksesta sekä globaalista epäoikeudenmukaisuudesta. Huoli on ehkä melko vähättelevä ilmaisu – se oli kyllä lamaannuttavaa maailmantuskaa. Tämä verkosto on antanut minulle paljon enemmän kuin olisin voinut uskoa silloin, kun lähdin kaverin kutsumana mukaan Laihian paikallisryhmän toimintaan. En usko, että pystyn tässä tekstissä tuomaan esiin tyhjentävästi Changemakerin merkitystä elämääni, mutta ainakin ensimmäiset mieleen ponnahtavat ajatukset pystyn tähän kirjaamaan.

Changemakerissa olen oppinut todella paljon uutta tietoa eri teemoista. Vaikka uuden tiedon oppiminen on jo itsessään hienoa, on minulle ollut erityisen tärkeää oppia Changemakerin kanssa hahmottamaan, miten monesta eri näkökulmasta ongelmia voi tarkastella. Vaikka jokin ongelma kuulostaa yksiselitteiseltä, voi siihen löytää uusia tarkastelukulmia, uusia syitä ja uusia seurauksia. Uusia ulottuvuuksia on useita. Olen oppinut käsittelemään myös monimutkaisempia ongelmia paljon paremmin enkä enää säikähdä kohdatessani niitä. Tiedän, että niihin on mahdollista löytää ratkaisu. Changemaker on siis opettanut minulle paljon monimutkaisesta maailmastamme ja miten siihen kannattaa suhtautua.

Kuten alussa totesin, muutos on elämässä väistämätöntä. Viimeiset vuodet Changemaker on ollut elämässäni mukana muiden asioiden muuttuessa. Verkoston vuosittainen rytmi erilaisine tapahtumineen on luonut jatkuvuutta ja pysyvyyttä elämääni. Tämä tietty rytmi on pysynyt samana muuttaessani maaseutupaikkakunnalta kaupunkiin opiskelemaan – toki tahti tihentynyt teemaryhmätoiminnan ja sittemmin tiimiläisyyden ja lopulta verkoston puheenjohtamisen myötä. Kokouksia ja tapahtumia suurempi pysyvyyden tuoja on kuitenkin ollut Changemaker-yhteisö. Vaikka verkostossa olevat nuoret aikuiset vaihtuvat, on yhteisössä silti aina jotain samaa – se on periksi antamaton, luova, innokas ja ennakkoluuloton. Changemakerit todella haluavat muuttaa maailmaa ja sen aistii. Changemaker-yhteisö on ihan omanlaisensa, ja se on valtavan hienoa.

Minut valittiin lokakuussa 2013 verkoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Se oli hyppy tuntemattomaan. Se hyppy oli todella loistava idea. Kirjoitimme alkusyksyllä upean varapuheenjohtajani Riikan kanssa verkoston puheenjohtajuudesta blogitekstin, joten en nyt lähde liikaa jaarittelemaan puheenjohtajuudesta ja sen hienoudesta, vaan tyydyn toteamaan, että puheenjohtaessa näin mahtavaa verkostoa ei astuminen epämukavuusalueelle ole ollut niin inhottavaa kuin se ehkä jossain muussa tilanteessa olisi ollut. Toisaalta niitä epämukavuusalueita ei ole edes tullut kovin usein, kun on tehnyt asioita ihmisten kanssa, joilla on todellinen intohimo tehdä maailmasta parempi paikka. Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä, miten kiitollinen olen saamastani mahdollisuudesta toimia näiden mahtavien ihmisten kanssa – niin vapaaehtoisten kuin työntekijöidenkin.

Changemakerin innokas ja periksi antamaton yhteisö, oppimani tiedot ja taidot sekä pysyvyys ovat niitä asioita, jotka ovat tehneet minusta minua. Jos alkuvaiheessa Changemakerissa toimimisen kantavana voimana oli juurikin se lamaannuttava maailmantuska, jonka ilmastonmuutoksen ja maailman epäoikeudenmukaisuuden ajatteleminen sai aikaan, on se vuosien saatossa muuttanut luonnettaan. Maailmantuskaa koen edelleen, mutta näen sen paljon enemmän voitettavana haasteena kuin lamaannuttavana esteenä. Tottakai me voimme muuttaa maailmaa -asenne on todella tarttuva.

Puheenjohtajakauteni loppu on niin lähellä, ettei tässä tarvitse edes hirveästi kurkotella. Tämän myötä myös Changemakeriin vapaaehtoisten ja koordinaattoreiden kanssa käyttämäni aika tulee vähenemään runsaasti. Se on valtava muutos, ja tämän blogitekstin kirjoittaminen on ollut kuin erokirjeen kirjoittamista, vaikka kuinka yritän muistaa, ettei elämäni changemakerina tule loppumaan tähän. Maailma ei ole valmis eikä reilu. Meille changemakereille siis riittää vielä töitä, ja minä haluan jatkaa juuri tässä porukassa tämän työn tekemistä. Changemakerin vahvuus on se, että valtava tavoite – globaalisti oikeudenmukainen maailma – ei ole meille syy olla tarttumatta haasteeseen. Se on meille kannuste tehdä se, minkä me osaamme parhaiten – me tartumme ongelman rakenteisiin, teemme monimutkaisesta kuvasta ymmärrettävän ja vaikutamme omalla omaleimaisella tavallamme paremman maailman puolesta. Me muutamme maailmaa.

Kirjoittaja on Changemakerissa toimimisen lisäksi ehtinyt valmistua luonnontieteiden kandidaatiksi, toimia useissa luottamustehtävissä Etelä-Pohjalaisessa Osakunnassa sekä kutoa erilaisten kokousten aikana valmiiksi useamman villapaidan.

Kuva: Marikan (vas.) kanssa esittelemässä Kaapparit kuriin -kampanjaa silloisena kampanjavastaavana kesällä 2013.