”Kevyitä” vaikuttamismuotoja

Vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin saa uusia muotoja. Kansalaisvelvollisuuksien perinteinen toteuttaminen ja osallistuminen on saanut rinnalleen kevyempää ja epämuodollisempaa vaikuttamista, kirjoittaa Leo Stranius HS:n Vieraskynä-palstalla 11.7.2009.

Straniuksen kuvailu sopii hyvin Changemakeriin. Hän kirjoittaa uusien muotojen keveydestä esimerkiksi toiminnan kestoon viitaten: elinikäinen sitoutuminen toimintaan vähenee, ja sen sijaan lyhytjänteisyys ja projektiluonteisuus korostuvat. Perinteinen kabineteissa vaikuttaminen on saanut rinnalleen vaikuttamisen kaduilla, verkossa ja julkisuudessa. Tähän perustuu myös Changemakerin vaikuttamistoiminta. Kampanjat toteutetaan suurelta osin tempauksissa kaduilla, tapahtumissa ihmisten parissa, verkossa vetoomusta keräämällä.

On luontevaa, että internetistä on tullut kansalistoiminnan keskeinen työkalu. Stranius kirjoittaa, että esimerkiksi ”18-30 -vuotiaista nuorista 86 prosenttia pitää internettiä ainakin jonkin verran mielekkäänä tapana vaikuttaa”. IRC, Facebook, blogit ja adressit ovat esimerkkejä vaikuttamisen muodoista verkossa.

Epämuodollinen kansalaistoiminta on merkityksellistä, ja se pitäisi Straniuksen mukaan huomioida tarjoamalla samat toimintaedellytykset kuin perinteisemmille toimintamuodoille, rekisteröityneille yhdistyksille. ”Myös suoran demokratian, esimerkiksi kansalaisaloitteiden ja suorien kansalaisäänestysten, edistäminen olisi omiaan tukemaan epämuodollista ja vireää kansalaistoimintaa.”, Stranius kirjoittaa. Changemakerissa demokratiaan ja avoimuuteen pyritään esimerkiksi Kylä-keskustelufoorumissa sekä jäsenkokouksissa, joissa jokainen pääsee sanomaan mielipiteensä. Vaikuta!