Changemaker International

Changemaker-verkostojen kansainvälinen kokous Norjassa kesällä 2011

Mistä suuret ideat syntyvät? Aluksi on muutostarve, niin suuri oikeudenmukaisuuden kaipuu, että sitä voisi kutsua vakaumukselliseksi. Tästä syntyy motivaatio pohtia, luoda ja tehdä yhteistyötä. Kuvio täydentyy toteuttamisella. Tarvitaan toimintaa, joka luo idean uudeksi joka päivä.

Kuka ja ketkä alunperin ideoivat Changemakerin? Siitä voisin Changemaker International -vastaavana ottaa selvän. Sen kuitenkin tiedän, että idea syntyi Norjassa ja Norjasta se levisi Suomeen. Nykyisin Changemaker toimii Islannissa, Pakistanissa, Keniassa, Unkarissa ja Hollannissa Suomen ja Norjan lisäksi.

Changemaker syntyi joidenkin ihmisten ideoista, unelmista ja työstä. Ideointi, unelmat ja työ jatkuvat ja luovat Changemakerin uudelleen jokaisena päivänä. Saas nähdä, millaisia ideoita heitetään ilmoille ja millaisia suuntaviivoja vedetään tulevana syksynä Changemakerin kansainvälisessä tapaamisessa Suomessa.

Mitä sinä toivoisit kansainvälistyvältä Changemakeriltä? Millaisia ovat sinun haaveesi, ideasi ja työnäkysi? Kommentoi, ole niin hyvä!

Pertti Keinänen
Changemaker International -vastaava