Paikallisryhmäpäivässä pohdittiin vastuunjakoa

Paikallisryhmäpäivässä pohdittiin markkinointikanavia

Changemakerin kaikki 22 paikallisryhmää kutsuttiin lokakuun lopulla pidettyyn paikallisryhmäpäivään Seinäjoelle. Paikallisryhmäpäivä on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä koulutus- ja virkistyspäivä paikallisryhmien yhteyshenkilöille ja muille vastuuhenkilöille, mutta mukaan ovat tervetulleita myös kaikki muutkin paikallisryhmien aktiivit. Ennen päivän ohjelman suunnittelua paikallisryhmien yhteyshenkilöt saivat vastattavakseen kyselyn, jossa kartoitettiin mm. suurimpia haasteita yhteyshenkilönä toimimiseen ja kampanjoihin osallistumiseen sekä toiveita päivän ohjelmaan liittyen.

Paikalle saapui puolenpäivän aikoihin pieni, mutta sitoutunut joukko changemakereita Helsingistä, Turusta, Laihialta ja Oulusta. Lisäksi puolet tiimistä jäi paikalle iltapäivän ajaksi, koska tiimin kokous pidettiin aamupäivällä ennen paikallisryhmäpäivän ohjelman alkua. Iltapäivä aloitettiin yhteisellä kahvi- ja teehetkellä pienen purtavan ja kuulumisten vaihdon kera. Viralliset esittäytymiset ja ryhmien kuulumiset käytiin läpi ensimmäisenä, sitten tiimin jäsen Pertti Keinänen kertoi Changemakerin ajankohtaiset kuulumiset. Kuluneen vuoden aikana uutta ovat rippikoulumateriaali, Changemaker International -kokous Suomessa, Changemakerin strategia vuosille 2013-2016 sekä Rauhantekijä-kampanja. Näistä voi lukea uutisia myös Changemakerin nettisivuilta.

Vartin power point -sulkeisten jälkeen osallistujat pääsivät ulos vasta sataneeseen lumeen jaloittelemaan, kun vuorossa oli niinikään Pertin vetämänä rippikoulumateriaalista tuttu Take a step forward -rooliharjoitus. Harjoitteessa osallistujia kannustetaan eläytymään heille annettuun rooliin, jolloin he saavat kokeilla, millaista olisi olla joku toinen ihminen. Harjoitteen purku synnytti aktiivista keskustelua ja osallistujia kannustettiin käyttämään harjoitetta omassa ryhmässään ja rippikouluvierailuilla. Tykkää ja kommentoi -rastityöskentelyssä osallistujat saivat arvioitavakseen Changemakerin nettisivut, yleisesitteen, paikallisryhmäoppaan sekä Globalisti-lehden. Näin kerättiin arvokasta palautetta ensi vuonna toteutettavaa nettisivu- ja yleisesiteuudistusta varten.

Tauon jälkeen pureuduttiin vielä tiedotukseen, vastuunjakoon ja uusien jäsenten rekrytointiin. Tiimin jäsen Ella Potka kannusti tiedotusosiossa osallistujia miettimään oman ryhmän mainostuskanavia, jotka koottiin yhteiselle fläppipaperille. Näin kaikki saivat toisiltaan ideoita mainostukseen. Koordinaattorin esityksessä korostettiin sopivien vastuutehtävien miettimistä etukäteen, jolloin jokaisella vapaaehtoisella olisi mahdollisuus saada itselleen sopivan kokoinen vastuualue, on se sitten leffan hankkiminen leffailtaan tai ryhmän yhteyshenkilönä toiminen. Myös uusien jäsenten vastaanottamisen tärkeyttä alleviivattiin. Lopuksi jokainen sai jakaa hyviä toimintaideoita muille omalta ryhmältään. Päivä päättyi yhteiseen päivälliseen Seinäjoen keskustassa. Päivästä kerätty palaute oli varsin positiivista, vaikkakin päivään toivottiin kattavampaa osallistumista kaikista ryhmistä. Kiitos osallistuneille ja ensi keväänä sitten uudestaan!