Elektroniikkayritykset on velvoitettava tarjoamaan päivityksiä ja varaosia tuotteisiinsa

Changemakerin kirjoitussarjassa avataan Ei kestä! -kampanjan vetoomuksen kuuden vaatimuksen perusteluja. Viides vaatimus koskee elektroniikkatuotteita: “Elektroniikkayritykset on velvoitettava tarjoamaan päivityksiä ja varaosia tuotteisiinsa sen sijaan, että ne korvaisivat tuotteen uudella”.

Elektroniikkatuotteiden tuottamiseen tarvitaan paljon eri materiaaleja kuten muovia ja erilaisia metalleja, joiden valmistaminen ja louhiminen luonnosta kuluttaa merkittävästi luonnonvaroja sekä saastuttaa ympäristöä. Lisäksi useista metalleista on jo nyt maailmalla suuri pula, minkä lisäksi metallien louhintaan liittyy usein lapsityövoimaa sekä muuta epäeettistä toimintaa. Siksi olisikin tärkeää, että elektroniikkatuotteiden käyttöikää saataisiin pidennettyä.

Nykyään elektroniikkatuotteiden elinkaari on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu lyhyeksi: rikkoutuneisiin tuotteisiin ei ole saatavilla tarvittavia varaosia tai osien tilaaminen ja vaihtaminen on kuluttajalle suhteettoman kallista. Toisinaan laite saattaa olla hyvässä kunnossa ja toimiva, mutta ajan myötä laitteelle ei ole enää tarjolla sopivia päivityksiä, mikä pakottaa kuluttajan ostamaan vanhan toimivan laitteen tilalle uuden. Markkinat toimivat näin, sillä uusien laitteiden runsas myynti kasvattaa luonnollisesti yritysten voittoa ja tulosta.

Kuluttajat eivät kuitenkaan aina olisi halukkaita vaihtamaan vanhaa laitettaan uuteen ja yhä enemmissä määrin markkinoilla olisi kysyntää pitkäikäisille laitteille. Siksi valtion tulisi lainsäädännöllisin keinoin ohjata elektroniikka-alaa kohti kestävämpää tuotekehitystä. Yrityksille tulisi siis olla taloudellisesti kannattavampaa myydä tuotteita, joihin on tarvittaessa helposti saatavilla varaosia, korjausta, huoltoa sekä tarpeellisia päivityksiä. Valtio voisi ohjata yrityksiä tähän esimerkiksi verotuksellisen keinoin. Asia on noussut myös EU-tasolla esille “Oikeus korjata”-aloitteen myötä, jonka mukaan kuluttajalla tulisi olla mahdollisuus korjauttaa elektroniikkalaitteensa.