Jatkuvuus paikallisryhmätoiminnassa

Blogitekstini aiheeksi on valikoitunut jatkuvuus paikallisryhmätoiminnassa. Olen kuullut kentältä, että joissakin paikallisryhmissä uusien innokkaiden vastuun kantajien saaminen mukaan toimintaan on ollut haastavaa. Jatkuvuuden kannalta olisi hyväksi se, että paikallisryhmätoiminnassa vastuu jakautuu mahdollisimman tasaisesti, jotta yhteyshenkilölle ei jää liikaa tehtäviä, vaan hän voi delegoida tehtäviä myös muille ryhmäläisille. Ryhmät ovat työnjaoltaan erilaisia ja siksi tietyt yhteiset linjat voisivat olla hyödyllisiä, jotta tehtävät jakautuisivat tasaisesti. Olen kuullut myös kentältä niistä hyvistä tuloksista siinä kun on ollut kyseessä yhteyshenkilön vaihtuminen. Toimivaksi toimintatavaksi on koettu se, että nykyinen yhteyshenkilö on ilmoittanut yhteyshenkilön tittelin luovuttamisesta noin vuotta aiemmin, jolloin on valittu sellainen ryhmän jäsen, joka jatkaa yhteyshenkilönä vuoden kuluttua. Tämä tuleva yhteyshenkilö on päässyt näkemään mitä kaikkea yhteyshenkilö tekee ryhmässään ja tämän perehtymisen myötä hänessä on on kasvanut into ja rohkeus hypätä yhteyshenkilön saappaisiin sitten kun tulee tarve yhteyshenkilön vaihtamiselle. Jotkut saattavat säikähtää yhteyshenkilön titteliin liittyvää vastuuta, mutta tällaisen saattaen vaihtamisen myötä kynnys aloittaa yhteyshenkilönä voi madaltua. Rohkaisen tasaiseen vastuun jakamiseen ja rohkeuteen ottaa vastaan yhteyshenkilön tehtävä vastaan. Se luo uusia mahdollisuuksia aktiiviseen järjestötoimintaan ja siihen saa verkostolta tukea, joten yksin ei tarvitse olla ongelmiensa kanssa.

Rohkaisevin terveisin,
Anna-Maria Timonen, paikallisryhmävastaava