Kansainvälinen yhteistyö

Oslossa kesällä 2018 järjestetyssä kansainvälisessä kokouksessa päätettiin tulevasta yhteistyöstä.

Suomen Changemaker tekee yhteistyötä ulkomaisten sisarverkostojensa ja nuorten parissa toimivien kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa. Kansainvälisten asioiden työryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhteistyötä.

Changemaker on saanut alkunsa Norjassa vuonna 1992. Nykyisin Changemaker toimii Norjan ja Suomen lisäksi Islannissa, Kambodzhassa, Keniassa, Tanskassa, Pakistanissa ja Somaliassa. Kaikilla kansallisilla verkostoilla on oma itsenäinen päätöksentekonsa ja hieman erilaiset teemat, joiden eteen ne tekevät työtä. Yhdessä ne muodostavat International Changemaker Networkin.

International Changemaker Networkin jäsenet ovat aiemmin kokoontuneet yhteen kahden vuoden välein suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyötä. Kesäkuun 2018 kokouksessa Oslossa päätettiin, että paljon resursseja vaativat kansainväliset kokoukset korvataan puolivuosittain pidettävillä Skype-kokouksilla.

Yhteistyö ACT-allianssissa

Osana Kirkon Ulkomaanapua Changemaker on ACT-allianssin (ACT Alliance) jäsenjärjestö. ACT-allianssi on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä, jossa toimii eri teemoihin keskittyneitä yhteisöjä (Community of Practice, CoP). Changemaker on mukana Community of Practice on Youth Participation -yhteisössä, joka kokoontuu Skype-kokouksiin muutaman kuukauden välein pohtimaan nuorten osallisuutta ja jakamaan parhaita käytäntöjä nuorisotoiminnan tukemiseksi.

CoP on Youth Participation -kokouksissa Suomen Changemakeria edustaa vuonna 2018 varapuheenjohtaja Hanna Ylikangas.

Kouluttautumista ja tiedonvaihtoa kansallisissa tapahtumissa

Ulkomaisista Changemaker-verkostoista kutsutaan osallistujia Suomen Changemaker-viikonloppuihin. Suomesta on puolestaan toisinaan lähetetty osallistujia muiden maiden verkostojen tapahtumiin, kuten juhannuksen aikoihin vietettävään Norjan Changemakerin koulutustapahtumaan, SommerSNU:hun.

Mukaan kansainvälisten asioiden työryhmään?

Suomen Changemakerissa toimii kansainvälisten asioiden työryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja välittää tietoa kansainvälistä yhteistyötä koskevista asioista oman sähköpostilistansa (kv@changemaker.fi) kautta. Ryhmä on perustettu, jotta tieto Changemakein toiminnasta kansainvälisissä verkostoissa säilyisi vapaaehtoisten kokousedustajien vaihtuessa.

Mikäli ulkomaiset sisarjärjestömme, ACT Youth CoP ja kansainväliset mahdollisuudet kiinnostavat sinua, liity ihmeessä sähköpostilistalle.