Kansainvälinen yhteistyö

kv-kokouksen osallistujat

Suomessa syksyllä 2016 pidetyn kv-kokouksen osallistujia.

Suomen Changemaker tekee yhteistyötä ulkomaisten sisarverkostojensa kanssa.

Changemaker on saanut alkunsa Norjassa vuonna 1992. Nykyisin Changemaker toimii Norjan ja Suomen lisäksi Islannissa, Kambodzhassa, Keniassa ja Tanskassa. Kaikilla kansallisilla verkostoilla on oma itsenäinen päätöksentekonsa ja hieman erilaiset teemat, joiden eteen ne tekevät työtä.

Vuosittain järjestetään kansainvälinen kokous, jonne kutsutaan edustajia kaikista Changemaker-verkostoista. Kokous suunnittelee ja toteuttaa verkostojen välistä yhteistyötä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa hakemukset kansainvälisen Changemaker-verkoston piiriin, periaateohjeistuksien päivittäminen, viestinnän kehittäminen, kansainvälisten kokousten koordinointi ja yhteistyömahdollisuuksien tutkiminen.

Kouluttautumista ja tiedonvaihtoa kansallisissa tapahtumissa

Ulkomaisista Changemaker-verkostoista kutsutaan osallistujia Suomen Changemaker-viikonloppuihin. Suomesta on puolestaan toisinaan lähetetty osallistujia muiden maiden verkostojen tapahtumiin, kuten juhannuksen aikoihin vietettävään Norjan Changemakerin koulutustapahtumaan, SommerSNU:hun.

Mukaan kansainvälisten asioiden työryhmään?

Suomen Changemakerissa toimii kansainvälisten asioiden työryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa ja välittää tietoa sisarjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevista asioista oman sähköpostilistansa (kv@changemaker.fi) kautta. Ryhmä on perustettu, jotta tieto yhteistyöstä ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa säilyisi vapaaehtoisten kokousedustajien vaihtuessa.

Mikäli ulkomaiset sisarjärjestömme ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö kiinnostaa sinua, liity ihmeessä sähköpostilistalle. Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä englanninkielisiltä sivuiltamme, International Cooperation.