Velkaryhmän kokous: kampanjan suunnittelua

Pääkampanjan vetovastuussa oleva velkaryhmä kokoontuu jatkamaan kampanjasuunnitelmia. Kokous pidetään Kirkon Ulkomaanavun toimistolla 13.2.2014 klo 16.30. Changemaker on vuonna 2014 mukana järjestöjen yhteisessä Veroparatiisimatkat-kampanjassa. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan kampanjaa Changemakerin osalta! Kokoukseen voi osallistua myös skype-yhteydellä. Ilmoittautumiset 12.2.2014 klo 19 mennessä: eva.hamalainen(a)kirkonulkomaanapu.fi.

Veroparatiisimatkat-kampanjan tavoitteena on kitkeä suuryritysten verövälttely. Verovälttely murentaa pohjaa hyvinvoinnilta kaikkialla maailmassa. Kampanjassa vaadimme suomalaisia päättäjiä velvoittamaan suomalaiset yritykset raportoimaan kirjanpitonsa avoimesti kaikista maista, joissa toimivat.

Changemaker-verkoston lisäksi kampanjassa ovat mukana Attac ry, Eettisen kaupan puolesta ry, Finnwatch ry, Globbarit, Kehys ry, Kepa ry ja Pelastakaa lapset ry.