Changemaker mukana Sosiaalifoorumissa

Changemaker toteuttaa yhdessä Kehys ry:n kanssa osana kehitysyhteistyön eurooppalaista teemavuotta ”Post-2015: Väheneekö eriarvoisuus, muuttuuko maailma?” -keskustelutilaisuuden.

Tilaisuudessa eriarvoisuutta lähestytään etnisestä ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta.
Aihetta käsitellään muun muassa kysymysten kautta: Miltä eriarvoisuus tuntuu? Muuttuuko maailma uusien kestävän kehityksen tavoitteiden myötä?

Aiheeseen tutustutaan ”Take a step forward” -rooliharjoitteen avulla sekä kuulemalla asiantuntijoiden puheenvuoroja. Puheenvuoroissa tuodaan esiin eriarvoisuus sekä Suomessa että maailmalla.

Keskustelussa mukana ovat:
Rilli Lappalainen, Kehys ry
Krister Karttunen, Seta
Elina Korhonen, Väestöliitto
Aadan Ibrahim, R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
Minna Havunen, Dalitien solidaarisuusverkosto

Tilaisuus järjestetään sunnuntaina 26.4. kello 13.15-14.45, Arbiksella luokassa nro 42, Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki.

Tervetuloa mukaan!