Sinustako Globalistin päätoimittaja tai toimitussihteeri?

Globalisti-lehtien kansikuvia

Changemakerin Globalisti-lehti etsii

päätoimittajaa ja toimitussihteeriä

koordinoimaan lehden numeroiden 2/2015 ja 1/2016 toimitustyötä. Numero 2/2015 julkaistaan elokuun lopussa ja 1/2016 tammikuun alussa 2016.

Lehteä tehdään vapaaehtoisen toimituskunnan voimin. Kullekin lehdelle kootaan oma toimituskunta, joka suunnittelee lehden sisällön ja toteutuksen. Päätoimittajan tehtävä on koordinoida toimituskunnan työtä, kehittää lehteä ja tuottaa siihen sisältöä. Toimitussihteerin tehtävä on avustaa päätoimittajaa tehtävässään ja vastata osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Globalistin, toimituskunnan ja päätoimittajan työtä tukee myös verkoston työntekijä.

Päätoimittajalta ja toimitussihteeriltä odotetaan:
– globaalin oikeudenmukaisuuden teemojen tuntemusta
– hyviä motivointi- ja tiimityöskentelytaitoja
– kokemusta lehtityöstä, etenkin kirjoittamisesta

minkä lisäksi päätoimittajalta odotetaan:
– kokemusta lehtityön eri osa-alueista ja työn suunnittelusta
– hyviä verkostoitumistaitoja
– kykyä ideoida ajankohtaisia temaattisia sisältöjä yhdessä toimituskunnan kanssa

Changemakerin ja Globalistin tunteminen helpottaa päätoimijana ja toimitussihteerinä toimimista.

Päätoimittajalle maksetaan lehtikohtainen 200 euron palkkio.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Changemaker-verkoston puheenjohtaja Elina Tyynelälle (elina.tyynela@changemaker.fi) 3.4.2015 mennessä.

Päätoimittaja ja toimitussihteeri valitaan kevään jäsenkokouksessa 12.4.2015 Sukevalla Changemaker-viikonlopun (10.-12.4.2015) yhteydessä. Hakijoiden toivotaan osallistuvan jäsenkokoukseen ja esittäytyvän siellä.

Globalistin aiempiin numeroihin voit tutustua täällä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).