Feissausharjoituksia ja minigolfia paikallisryhmäpäivässä

Paikallisryhmäpäivän osallistujat harjoittelivat feissaamista

Changemakerin syksyn toiminnan aloitti paikallisryhmäpäivä, joka kokosi 29.8. yhteen verkoston paikallisessa toiminnassa mukana olevia ja siitä kiinnostuneita maailmanmuuttajia. Päivää vietettiin Turun Tuomikirkkoseurakunnan Nuortentalossa.

Paikallisryhmäpäivien tavoitteena on antaa ideoita paikalliseen toimintaan, tarjota mahdollisuus kokemusten jakamiseen eri ryhmien kesken. Lisäksi päiviin kuuluu yllätysohjelmaa, jonka parissa pääsee testaamaan jotakin uutta.

Tällä kertaa tapahtumassa opittiin muun muassa face-to-face –kampanjointia Kirkon Ulkomaanvun feissauskoordinaattori Lauri Leivon johdolla. Alun jännityksen jälkeen Nuortentalon salissa nähtiinkin iloinen joukko huippufeissaajia. Vinkkejä tapahtumajärjestämiseen ja -osallistumiseen saatiin puolestaan Oulun paikallisryhmästä, missä tiimin paikallisryhmävastaava Johanna Kesti on toiminut usean vuoden ajan.

Iltapäivän lopuksi virkistäydyttiin vielä hauskan hohtominigolfin parissa. Puttaaminen pimeässä erilaisilla radoilla tarjosi sekä haasteita että onnistumisen riemua.

Seuraavaa paikallisryhmäpäivää vietetään tammikuussa Kuopiossa.