Ympäristödiplomirauha

Kotimaalehden mielipidepalstalla on kevään aikana käyty vilkastakin keskustelua kirkon ympäristödiplomista ja joidenkin Changemaker-aktiivien siihen kohdistamista parannusehdotuksista. Päätimme tavata kasvotusten Kirkon Yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläisen ja muutaman muun Changemaker-aktiivin kanssa ja keskustella vielä mielipidepalstalla jaetuista asioista.

Tapasimme kaksi kertaa ja tästä alla voitte lukea tältä erää viimeisen mielipidekirjoituksen aiheesta, jonka allekirjoittivat Ilkka Sipiläinen, Minna Mannert ja Inka Lindroos. Keskustelusta seurasi myös käytännön toimia: Changemakerin keskustelufoorumilla luetaan nyt keskustellen diplomin kriteeristö läpi. Keskustelun luotsaaja Hermanni kokoaa niistä kirjelmän. Kirjelmä toimitataan myöhemmin kirkkohallituksen työryhmälle, joka käy parin vuoden välein diplomin kriteerit läpi. Näin Changenakereiden mahdolliset parannusehdotukset tai muut diplomia koskevat ajatukset menevät eteenpäin. Nyt on aika vaikuttaa!

Tässä vielä Kotimaahan lähettämämmämme viimeinen kirjoitus

***********************

Ympäristödiplomin herättämän vilkkaan keskustelun ansiosta päätimme me Changemaker-aktiivit ja Kirkkohallituksessa diplomista vastaava työntekijä tavata kasvokkain.

Keskusteluissamme kävi ilmi, että meillä on sekä eriäviä että yhteneviä näkemyksiä mielipidepalstalla käytyyn ympäristödiplomikeskusteluun. Haluamme yhteisesti todeta, että changemakerit eivät missään nimessä pidä ympäristödiplomia minkäänlaisena viherpesuna. Järjestelmä on toimiva väline seurakuntien ympäristövastuun kehittämiseen, jonka eteen on tehty ja tehdään paljon merkittävää työtä ympäri maatamme.

Olimme myös samaa mieltä siitä, että joidenkin kriteerien osalta ympäristödiplomijärjestelmää voisi jo nyt kehittää. Siihen on erinomainen mahdollisuus, koska diplomin vaatimuksia päivitetään aina muutaman vuoden välein. Esimerkiksi diplomin saaneilta seurakunnilta voisi jo edellyttää enemmän ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttöä. Aiomme haastaa Changemakeri ympäristötyöryhmän käymään läpi diplomin materiaalit sen seuraavalla uudistamiskierroksella, jotta mahdollisimman moni nuorten näkökulma tulee otettua huomioon diplomia kehitettäessä.

Jaamme yhteisen huolen siitä toteutuvatko diplomin kriteerit myös seurakunnan arjessa. Jotta kirkon rooli ympäristön ja luomakunnan vaalijana tulisi tutuksi seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, ja siten myös motivaatio diplomin kriteerien toteuttamiseen säilyisi kaikissa työntekijäryhmissä, tulee ympäristövastuu ottaa entistä vahvemmin mukaan työtekijöiden perus- ja täydennyskoulutukseen.Ympäristödiplomin saamiseksi yksi keskeisimmistä kriteereistä on ympäristökasvatus, mutta totesimme aineistoa tähän olevan vielä liian vähän.Ympäristöjärjestöjen runsasta kasvatusmateriaalia voidaan koota yhteen ja soveltaa seurakuntien käyttöön sopivaksi.

Kokonaiskirkon ja hiippakuntien tasolla kannattaa pohtia, kuinka ympäristökasvatukseen liittyvää osaamista seurakunnissa voidaan tukea esimerkiksi tarjoamalla koulutusta yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.Myös erillisten ympäristövastaavien palkkaaminen yhä useampiin seurakuntiin voisi tuottaa hedelmää. Oman työn osana ympäristövastaavana toimiville tulee varata riittävästi työaikaa ympäristöasioiden hoitamiseksi

Ilkka Sipiläinen, Kirkon yhteiskuntatyön sihteeri ja ympäristödiplomin vastaava Kirkkohallituksessa

Minna Mannert, Changemakerin jäsen
Inka Lindroos, Changemakerin jäsen