Polttava Kysymys polkaistiin käyntiin

Changemakerinkin tämän vuoden pääkampanja Polttava Kysymys on saatu käyntiin sekä
Suomessa että muualla Euroopassa.

Polttava Kysymys on laaja, eri kansalaisjärjestöjen kampanja, jota Maan Ystävät koordinoi.
Kampanjan tavoiteena on saada aikaan päästövähennyslaki, joka velvoittaa valtion
konkreettisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2010. Tavoitteena on päästöjen viiden prosentin vuosittainen vähennys, joka todennäköisesti pysäyttäisi ilmastonlämpenemisen alle 2 asteeseen. Kahta astetta pidetään rajana, jonka ylittäminen johtaisi
todennäköisesti luonnonkatastrofien merkittävään lisääntymiseen. Polttava Kysymys on Euroopan laajuinen kampanja.

Suomessa kampanja käynnistyi 19.2., kun lumiukkotempauksessa ukot ja akat vaativat päästövähennyslakia. Changemakeritkin osallistuivat useammalla paikkakunnalla lumiukkojen tekoon. Muualla Euroopassa kampanja käynnistyi 27.2., kun Radioheadin Thom Yorke avasi kampanjan Brysselissä.

Changemaker aikoo kampanjoida ilmastolain puolesta koko vuoden. Kampanja on esillä ainakin kaikissa kesäkiertueen tapahtumissa. Lisäksi todennäköisesti järjestetään muitakin tempauksia aiheesta. Kampanjoinnissaan Changemaker keskittyy tuomaan esille, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa kehitysmaille
jo nyt, ja mitä se tulevaisuudessa voi tarkoittaa. Jos haluat suunnitella kampanjointia, tule mukaan ilmastoryhmään!

Lisätietoja: www.polttavakysymys.fi ja www.thebigask.eu
Ilmoittautumiset ilmastoryhmään: Saara Tolvanen ( saaratol@mail.student.oulu.fi )