Nuorten ilmastokokous kokosi yhteen 500 nuorta ympäri Suomen – radikaalien ilmastotoimien aika on nyt

Changemakerin vaikuttamistoiminnan vastaava Elsa Pakkasvirta ja varapuheenjohtaja Sinituuli Suominen vaativat Suomelta toimia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sadat nuoret saapuivat Finlandia-talolle keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja vaatimaan päättäjiltä parempaa ilmastopolitiikkaa.

Ilmastonmuutos huolestuttaa nuoria yhä enemmän. Tämä näkyi lauantaina 2.3.2019 Helsingissä, kun yli 500 nuorta saapui Finlandia-talolle keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja vaatimaan päättäjiltä parempaa ilmastopolitiikkaa. Nuorten viesti on selvä: ilmastonmuutos ei odota parempia taloudellisia aikoja tai uusia innovaatioita, vaan radikaalien ilmastotoimien aika on nyt. Jos mikään ei muutu, 1,5 asteen lämpeneminen tapahtuu jo ennen vuotta 2050.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän ja Sitran järjestämän ilmastokokouksen tarkoituksena on tuoda nuorten ääni vahvemmin mukaan ilmastokeskusteluun. Mielenkiintoisia paneelikeskusteluja, nuorten asiantuntijoiden puheenvuoroja ja järjestöjen toiminnallista ohjelmaa sisältänyt ilmastokokous huipentui nuorten oman Meidän Ilmasto 2030 -julkilausuman julkistamiseen. Ilmastonmuutosta ympäristön, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja talouden näkökulmista tarkastelevan julkilausuman on Changemakerin lisäksi allekirjoittanut suuri joukko eri järjestöjä.

Vaikka ilmastonmuutoksesta on tiedetty jo pitkään, siihen ei ole puututtu riittävän tehokkaasti. Tämä aiheuttaa tulevaisuudessa yhä suurempia ongelmia. Julkilausuma sisältää nuorten vision siitä, millaisia toimenpiteitä Suomessa tulee tehdä vuoteen 2030 mennessä ja vaatii pikaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi:

Radikaalien ilmastotoimien aika on nyt. Ilmastonmuutos ei odota parempia taloudellisia aikoja tai uusia innovaatioita, vaan rakenteellisten muutosten toteuttaminen on aloitettava heti. Tarvitsemme lyhyen aikavälin välittömiä toimenpiteitä sekä laajempia, asteittain tapahtuvia uudistuksia koko elämäntapaamme. Uskomme, että seuraavat toimenpiteet ovat välttämättömiä vision saavuttamiseksi.

  1. Ilmastopolitiikka otetaan prioriteetiksi ulko- ja EU-politiikassa. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi otetaan mukaan kaikkeen päätöksentekoon ja uudet lait arvioidaan ilmastonäkökulmasta.
  2. Suomen tulee edistää hiiliveron käyttöönottoa ja ympäristölle haitallisten tukien poistoa globaalisti. Tuotteiden ympäristö­vaikutusten tulee näkyä hinnoissa. Kulutusverotuk­sen epätasa-arvoistavaa vaikutusta kompensoidaan sosiaalipolitiikassa.
  3. Ilmastokasvatus kytketään opintosuunnitelmaan koskemaan kaikkia aineita ja luokka-asteita. Aloitetaan jakamistalouteen poh­jaavan talousajattelun ja kulutuksen vähentämisen opetus. Kolmannen sekto­rin tuotamaa lasten ja nuor­ten ympäristökasvatusta tuetaan julkisin varoin.
  4. Kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tuetaan julkisin varoin.
  5. Yritysten tuotantoketjujen vähäpäästöisyyden vaatimus toteutetaan lainsäädännön kautta.
  6. Siirrytään kestävään ruokajärjestelmään, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän ja suosii nollajätteeseen täh­tääviä suljettuja kiertoja. Siirretään maataloustukien painopistettä eläinperäi­sestä kestävään kasviperäi­seen tuotantoon ja vähähii­lisiin toimintamalleihin.
  7. Säilytetään ja kasvatetaan hiilinieluja- ja varastoja. Kysymystä hiilinieluista täytyy käsitellä ilmaston­muutoksen näkökulmasta, ei lyhytaikainen taloudelli­nen etu edellä.
  8. Suunnitellaan kaupungit niin, että autoilun sijasta muut tavat liikkua yleis­tyvät. Tuetaan kattavaa ja vähäpäästöistä joukkolii­kennettä julkisin varoin.
  9. Rakennetaan tehokkaita kierrätys- ja kiertotalous­malleja ja panostetaan erityisesti materiaalitehok­kuuteen ja kertakäyttöisyy­den vähentämiseen.

Tutustu koko Meidän Ilmasto 2030 -julkilausumaan täällä (linkki aukeaa uuteen välilehteen) ja tule mukaan ilmastoteemaiseen Changemaker-iltaan 27.3. (linkki aukeaa uuteen välilehteen).