Changemaker etsii kesätapahtumista vastaavaa harjoittelijaa

Changemaker vapaaehtoisia poseeraamassa

Changemaker etsii osa-aikaista korkeakouluharjoittelijaa kesäksi 2015.

Harjoittelijan tehtävänä on koordinoida Changemaker-verkoston näkyvyyttä kesätapahtumissa. Tehtäviin kuuluu tapahtumakiertueeseen liittyvistä käytännön asioista vastaaminen, tapahtumiin liittyvä viestintä ja vapaaehtoisten rekrytoiminen. Harjoittelija myös osallistuu useimpien tapahtumien toteuttamiseen paikan päällä. Harjoittelija raportoi kiertueesta verkostolle. Harjoitteluun kuuluu myös Changemakerin toiminnan esittely ja nuorten innostaminen mukaan toimintaan. Lisäksi harjoittelija avustaa kesän ajan Changemakerin toimistotehtävissä. Harjoittelijan edellytetään työskentelevän Yhden hinnalla -tapahtumassa 15.-17.5. Tampereella, Maailma kylässä -festivaalilla 23.-24.5. Helsingissä ja KIPINÄ-suurleirillä 24.-25.7. Partaharjulla.

Harjoittelijalta edellytetään kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kiinnostusta vaikuttamistyöhön, ihmisoikeuksiin ja kehityspolitiikkaan. Tärkeää on myös mahdollisuus huolehtia työhön liittyvistä käytännön järjestelyistä, mm. ajaa autoa. Tehtävä edellyttää joustavuutta työaikojen suhteen (sisältää iltoja ja viikonloppuja) sekä valmiutta matkustaa kotimaassa. Kokemus vapaaehtoisten kanssa toimimisesta, järjestötoiminnasta ja kampanjoinnista sekä kirkollisen toimintakentän tuntemus katsotaan eduksi.

Kahden kuukauden harjoittelu on osa-aikainen, joten työtunnit ajoittuvat sopimuksen mukaisesti toukokuusta syyskuuhun. Harjoittelu sijoittuu Kirkon Ulkomaanavun Helsingin toimistoon. Harjoittelijalle maksetaan TES:n mukainen tuntipalkka, 8,88 €/h. Hakemukset ja ansioluettelot toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona viimeistään 8.3.2015 Changemaker-koordinaattori Pertti Keinäselle: pertti.keinanen@kirkonulkomaanapu.fi. Koordinaattorilta voi kysyä lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse: 050-3423799. Haastattelut pidetään 12.3.2015.