Etäjäsenkokouksessa linjattiin Changemakerin tulevaa toimintaa

Changemakerin kevään jäsenkokous kokoontui lauantaina 18.4.2020. Koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia kokous järjestettiin poikkeuksellisesti etänä, ja jäsenet pääsivät liittymään mukaan päätöksentekoon omilta kotisohviltaan verkoston viestintäkanavissa jaetun avoimen kokouslinkin kautta. Vaikka etäkokouksissa tekniikka tuo usein mukanaan haasteita, jäsenkokous sujui erittäin hyvin ja linjoilla olleet jäsenet osallistuivat siihen aktiivisesti.

Jäsenkokouksessa tehtiin useita merkittäviä päätöksiä, joilla linjattiin Changemakerin tulevaa toimintaa.

Uusi strategia tähtää vuoteen 2030

Changemakerin vanhan strategian päättyessä tähän vuoteen, tiimi oli kevään aikana valmistellut uutta ja aiempaa pidemmälle tähtäävää strategiaa, jonka pohjalta verkoston toimintaa halutaan jatkossa kehittää. Jäsenten osallistamiseksi strategiaprosessin aikana toteutettiin jäsenkysely, avoin kommentointikierros sekä avoin strategiatyöpaja, joiden pohjalta uuden strategian painotuksia valittiin.

Kovin suuria muutoksia verkoston aiempaan linjaan jäsenkokouksessa hyväksytty uusi asiakirja ei tuo mukanaan, mutta joitakin asioita, kuten Changemakerin toiminta nimenomaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolestapuhujana ja nuorten kouluttajana, nostetaan vahvemmin esille.

Changemakerin strategisina tavoitteina mainitaan 1) innostava globaalikasvatus, 2) näkyvä ja vaikuttava kampanjointi sekä 3) osallistava matalan kynnyksen toiminta.

Strategiassa on myös sanoitettu Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun suhdetta aiempaa selkeämmin:

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto, joka toteuttaa KUA:n säännöissä säätiön tehtäväksi määriteltyjä vaikuttamistoimintaa ja globaalikasvatusta. Changemakerilla on vahva itsenäinen asema KUA:n yhteydessä ja verkoston toiminnasta päättävät nuoret itse.”

Teemaryhmät jäävät historiaan

Jäsenkokouksessa tehtiin myös sääntömuutos, jossa verkostossa vuodesta 2010 käytössä olleesta kolmen pysyvän vaikuttamistoiminnan teeman jaottelusta luovuttiin. Muutos on luonnollista seurausta verkostossa jo muutaman vuoden jatkuneesta kehityksestä, jossa teemaryhmien toiminta erillisinä toimintaryhminä on hiipunut.

Teemaryhmien sijaan säännöissä puhutaan nyt vaikuttamistoiminnasta ja todetaan:

”Vaikuttamistoiminnassaan Changemaker pureutuu epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin rakenteisiin, nostaa esille globaalin etelän ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulmaa sekä Suomen roolia maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Vaikuttamistoiminnan keskeisiä toimintakeinoja ovat kampanjointi, tempaukset sekä kannanotot.”

Pääkampanjan valinnasta vastaa jatkossakin verkoston jäsenkokous, jolla on nyt aiempaa laajemmat mahdollisuudet tarttua ajankohtaisiin globaaleihin kehityskysymyksiin ja toimia esimerkiksi eri kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Koska epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavat rakenteet ja ongelmien juurisyyt linkittyvät usein vahvasti rauhaan, talouteen ja ympäristökysymyksiin, verkoston aiemmat teemat tulevat varmasti näkymään vaikuttamistoiminnassa jatkossakin.

Kampanjateema 2021: vapaa internet

Kolmantena tulevan toiminnan kannalta merkittävänä päätöksenään jäsenkokous valitsi verkostolle vuoden 2021 pääkampanjateeman. Uudesta kampanja-aiheesta äänestettiin neljän vaihtoehdon välillä: 1) rauha ja oikeudenmukaisuus, 2) kestävä talous, 3) vapaa internet sekä 4) EU ja Afrikka. Kaikki vaihtoehtoina olleet teemat ovat tulevana vuonna ajankohtaisia ja niihin liittyy vaikuttamismahdollisuuksia niin Suomessa kuin globaalisti.

Vilkkaan keskustelun ja kahden äänestyskierroksen jälkeen tulevaksi kampanjateemaksi valittiin vapaa internet. Vaikka YK:n ihmisoikeusneuvosto on julistanut internetin ihmisten perusoikeudeksi, internetin käyttöä ja sisältöä rajoitetaan silti monissa maissa. Vuonna 2021 Suomi on nousemassa internetin vapauteen liittyvän järjestön johtoon, minkä nähtiin mahdollistavan ajankohtainen vaikuttaminen aiheeseen. Vapaa internet koettiin myös nuorille läheiseksi teemaksi, johon liittyen on helppo nostaa esille globaalia näkökulmaa.

Vuoden 2021 kampanjan ideoinnin ensiaskeleet otetaan jo kevään aikana, mutta päävaihe suunnittelussa ja kampanjavalmistelussa ajoittuu ensi syksyyn. Jos aihe innostaa, kannattaa ilmoittautua esimerkiksi toimisto@changemaker.fi -osoitteeseen, niin kokoamme kiinnostuneet yhteen sopimaan tarkemmasta aikataulusta.

Ennen vuoden 2021 kampanjointia Changemaker keskittyy #430-kampanjaan, joka nostaa esille verovälttelyn seuraukset. Changemakerin omassa kampanjoinnissa tullaan näkemään verokarhuhahmo, jonka ilmeeseen jäsenkokouksessa päästiin myös vaikuttamaan. Omalla kampanjoinnillaan Changemaker haluaa tuoda verokeskusteluun myös globaalia näkökulmaa: Suomi menettää vuosittain 430 miljoonaa euroa, mutta kehittyvät maat vielä monin verroin enemmän.

Jäsenkokouksen muut päätökset

Edellä mainittujen asioiden lisäksi jäsenkokouksessa käsiteltiin myös useita sääntömääräisiä asioita, kuten hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettiin Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet sekä valittiin vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella verkoston puheenjohtajan ja muiden tiimin jäsenten valinta syksyn jäsenkokoukselle.

Kevään jäsenkokouksen pöytäkirja ja sen liitteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä.